Hälsa, symtom & egenvård

Frisk- och livsstilsfaktorer

En försämrad njurfunktion leder dessvärre till en rad tillstånd och besvär. Ofta kan de lindras genom att du tänker på hur du lever i vardagen. Vissa så kallade frisk- och livsstilsfaktorer har betydelse för din hälsa, som exempelvis blodtryck, rökning, snusning, blodfetter, vikt, fysisk aktivitet, kost, blodsocker.  Se även sidan Min hälsodagbok.

Under ”Hälsa, symtom & egenvård” kan du läsa om olika besvär som kan förekomma vid njursvikt och olika hälsoaspekter som kan påverka ditt tillstånd. Här hittar du även en del tips på egenvård som kan lindra dina besvär.

Kontakta din sjuksköterska eller läkare om du har fler frågor kring dina symtom.

Blodbrist/anemi

Blodfetter

Blodtryck

Gikt

Kalk & fosfatbalans

Klåda

Mage, tarm & näringstillstånd

Muntorrhet

Muskelkramper

Psykisk hälsa

Restless legs

Rökning

Sex & samliv

Trötthet & orkeslöshet

Vätskebalans