Hälsa, symtom & egenvård

Frisk- och livstilsfaktorer

En försämrad njurfunktion medför dessvärre en rad tillstånd och besvär. De kan underlättas genom att du tänker på hur du lever i vardagen. Vissa så kallade frisk- och livsstilsfaktorer har betydelse för din hälsa som njursjuk. Det gäller framför allt blodtryck, rökning, snusning, blodfetter, vikt, fysisk aktivitet, kost, blodsocker. Se även sidan Min hälsodagbok.

Under ”Hälsa, symtom & egenvård” kan du läsa om olika besvär som kan förekomma vid njursvikt samt hälsoaspekter som kan påverka ditt tillstånd. Du får även en del tips på egenvård.

Kontakta din sjuksköterska eller läkare om du har fler frågor kring dina symtom.

UNDERSIDOR

Blodbrist/anemi

Blodfetter

Blodtryck

Gikt

Kalk & fosfatbalans

Klåda

Mage, tarm & näringstillstånd

Muntorrhet

Muskelkramper

Psykisk hälsa

Restless legs

Rökning

Sex & samliv

Trötthet & orkeslöshet

Vätskebalans