Gikt

Giktbesvär

Som njursjuk kan man ibland besväras av gikt. Det är en slags ledsjukdom som oftast visar sig genom att man plötsligt får smärtsamma inflammationer i någon led.

Inflammationen kommer utan förvarning och läker sedan ut helt inom någon vecka. Oftast drabbas bara en enstaka led, vanligast i stortån. Inflammationen beror på att det har bildats kristaller av urinsyra i leden. Urinsyra är ett ämne som utsöndras via njurarna.

Urinsyran mäts med ett blodprov som kallas S-Urat. Förhöjda uratvärden i blodet behöver inte leda till inflammationer och det är endast om man får giktsymtom som det blir aktuellt med behandling. Om du har återkommande giktproblem finns mediciner som förhindrar nya attacker. Vid akuta besvär finns mediciner som dämpar inflammationen och lindrar smärtan.

Vad kan jag göra själv?

Kontakta mottagningen/din njurläkare vid akuta besvär.
Om du är överviktig kan det hjälpa att gå ned i vikt. Undvik allt för snabb viktnedgång, då det kan utlösa nya giktattacker.
Det finns läkemedel mot gikt. Prata med din läkare.

Läs mer om läkemedel mot gikt >