Information

Ett av Njurförbundets uppdrag är att samla in och sprida kunskap och erfarenheter om njursjukas situation i Sverige och omvärlden.

Informerar, stärker, inspirerar

Kunskapsnivån om njurar och njursjukdomar behöver höjas. Njurförbundet arbetar för att sprida information till allmänheten, sjukvården och beslutsfattare om njurarnas betydelse, livsstilens påverkan, symptom, diagnoser och behandlingsalternativ.

Broschyrer och infoblad

Här kan du ladda ner Njurförbundet broschyrer.
Du kan även beställa dem på telefon 08-546 40 500 eller e-post info@njurforbundet.se
Ange artiklarnas namn, hur många ex du vill beställa av respektive artikel samt leveransadress.

 

Njursvikt – ett lurigt tillstånd
12-sidig broschyr

Ungdomsgruppen
8-sidig broschyr

Barn- & föräldragruppen
8-sidig broschyr

 

En av tio
Infokort A6

 

Kom med oss
Flyer

 

Njurdagboken
Flyer

 

Nedanstående material har utgått och finns endast som PDF för nedladdning.

Att leva med cystnjurar

Samliv och sexualitet vid njursvikt

Njursvikt – den tysta sjukdomen

Har du ett barn med njursjukdom i din grupp

Njursjuk

Dialys

Transplantation

Att äta rätt