Information

Ett av Njurförbundets uppdrag är att samla in och sprida kunskap och erfarenheter om njursjukas situation i Sverige och omvärlden.

Informerar, stärker, inspirerar

Kunskapsnivån om njurar och njursjukdomar behöver höjas. Njurförbundet arbetar för att sprida information till allmänheten, sjukvården och beslutsfattare om njurarnas betydelse, livsstilens påverkan, symptom, diagnoser och behandlingsalternativ.

Broschyrer och infoblad

Här kan du ladda ner Njurförbundet broschyrer.
Du kan även beställa dem på telefon 08-546 40 500 eller e-post info@njurforbundet.se
Ange artiklarnas namn, hur många ex du vill beställa av respektive artikel samt leveransadress.

Kronisk njursjukdom. Rätt vård – när och hur?
24-sidig broschyr

Nationellt vårdprogram för egenvård vid dialys
26-sidig broschyr

Njursvikt – ett lurigt tillstånd
12-sidig broschyr

Ungdomsgruppen
8-sidig broschyr

Barn- & föräldragruppen
8-sidig broschyr

Att leva med cystnjurar
22-sidig broschyr

 

600 väntar på en ny njure
Infokort A6

600 väntar på en ny njure
Infokort 4st A6 – A4 mall, 2 sidig, att skriva ut

600 väntar på en ny njure
A4 affisch, liggande

Kom med oss
Flyer

Kom med oss
A4 Affisch
A5 Affisch

Njurdagboken
Flyer

Nedanstående material har utgått och finns endast som PDF för nedladdning.

En av tio
Infokort A6

Samliv och sexualitet vid njursvikt

Njursvikt – den tysta sjukdomen

Har du ett barn med njursjukdom i din grupp

Njursjuk

Dialys

Transplantation

Att äta rätt