Som medlem i Njurförbundet får du stöd och hjälp att kunna leva bra som njursjuk, transplanterad, donator eller närstående.
Medlemsavgiften varierar beroende på vilken regionförening du tillhör, och medlemskap gäller tolv månader från betaldatum.

Mer om medlemskap och våra regionföreningar

Njurförbundets integritetspolicy

Fyll i formuläret och bli medlem redan idag!