Som medlem i Njurförbundet får du stöd och hjälp att kunna leva bra som njursjuk, transplanterad, donator eller närstående.

Medlemsavgiften gäller i tolv månader från betaldatum. Den varierar (200-310 kr) beroende på vilken regionförening du tillhör.

Hemmavarande barn under 18 år, där minst en vårdnadshavare är fullt betalande medlem, får rabatterad avgift (40-50 kr).

När du blir medlem hos oss registreras dina personuppgifter i vårt centrala medlemsregister. Vill du veta mer om hur vi hanterar dina personuppgifter, läs vår intergritetspolicy nedan.

Mer om medlemskap och våra regionföreningar >

Njurförbundets integritetspolicy >

Fyll i formuläret och bli medlem redan idag!