Valplattform 2022

Njurförbundet har tagit fram en valplattform för 2022. Syftet är att lyfta fram tre viktiga fokusområden där Njurförbundet vill åstadkomma förändring och få uppmärksammande under valrörelsen 2022 både på nationell och regional nivå. Fokusområdena är Jämlik hälsa, Personcentrering och Ekonomisk trygghet.

Stöd Njurförbundet genom att köpa digitala lotter via Folkspel!
Överskottet av den digitala försäljningen går oavkortat till Njurförbundets verksamhet.

Nydiagnostiserad? Gå med i Njurförbundet.

Om du har njurproblem är du inte ensam. I Sverige beräknas en av tio ha nedsatt njurfunktion. Gå med i Njurförbundet så får du stöd och hjälp att kunna leva ett bra liv som njursjuk, transplanterad, donator eller närstående.

Njurdagboken – för dig som har njursvikt

Njurdagboken.se är Njurförbundets informationssida som vänder sig till personer med njursvikt och deras närstående. På sidan kan du skriva ut och fylla i din egen hälsodagbok, notera och följa olika hälsoparametrar, formulera mål för livsstilsförändring, föra träningsdagbok med mera.