Gikt

Gikt är en sjukdom som i första hand förknippas med värk och inflammation i leder.

Vad orsakar gikt?

Gikt beror på att urinsyra (urat) går ut i leden och ger upphov till en lokal inflammation. Urinsyra är ett ämne som bildas vid nedbrytningen av cellernas arvsmassa (DNA och RNA) som vi antingen fått i oss via födan eller bildat genom nedbrytningen av egna celler. Gikt är delvis en ”vällevnadssjukdom” där övervikt, alkohol och kost har betydelse. Gikt förekommer i högre utsträckning hos personer med nedsatt njursjukdom (beroende på ansamling av urinsyra i blodet) och hos personer med ökad cellomsättning, t.ex. blodsjukdomar. Vissa mediciner ger också en ökad risk att drabbas av gikt.

Hur behandlar man gikt?

Oftast är det en enstaka led som är drabbad. En av de vanligaste lederna som drabbas är stortåns grundled (”portvinstå”). Det finns tre huvudgrupper av mediciner som används vid gikt:

  • De som inriktar sig mot smärta (vanliga smärtstillande mediciner)
  • De som inriktar sig på ledinflammationen
  • De som inriktar sig mot att förebygga giktanfall genom att minska mängden urinsyra i kroppen.

I det akuta skedet behandlar man i första hand smärtan och inflammationen. Den förebyggande medicineringen, som minskar mängden urinsyra, används först efter det att den akuta smärtan har klingat av.

Vid njursvikt ska man vara försiktig med inflammationshämmande mediciner, eftersom dessa kan påverka njurfunktionen negativt. Därför är det viktigt att du frågar din njurläkare innan denna typ av läkemedel används. Ett alternativ till dessa mediciner kan vara att ge en kortvarig kur med kortison.