Blodbrist (anemi)

Blodbrist eller anemi betyder att det finns för få röda blodkroppar i blodet.

Detta är vanligt vid njursvikt. Det beror på att sjuka njurar inte klarar av att producera det hormon (erytropoietin) som behövs för att kroppen ska kunna producera röda blodkroppar. De röda blodkropparna binder och transporterar syre i blodet till kroppens alla celler och vävnader.

Om ditt hemoglobinvärde (Hb) är sänkt har du blodbrist vilket mäts genom ett blodprov. Det kan även finnas andra orsaker till blodbrist, såsom brist på järn, folsyra och B12-vitamin, varför provtagningen måste kompletteras med bedömning av läkare. Hemoglobinhalten kan även sjunka vid exempelvis infektion, järnbrist och blödningar. Normal hemoglobinhalt är 120-150 g/L för kvinnor och 130-165 g/L för män. Önskvärd nivå vid njursvikt och blodbrist är 100-120 g/L.

Vid blodbrist kan man uppleva symtom som trötthet, yrsel, frusenhet, öronsus, nedsatt aptit, nedsatt koncentrationsförmåga och minskad sexuell lust. Tillståndet kan på längre sikt orsaka hjärtpåverkan. För att undvika komplikationer är det viktigt att blodbristen behandlas på rätt sätt. Blodvärdet (Hb) och blodbristen förbättras genom att din läkare ordinerar två typer av läkemedel:

  • Järn
  • ESL (Erytropoetinstimulerande läkemedel)

Järn kan tas antingen som tabletter eller som injektioner i blodet. ESL tas som injektion under huden, vanligtvis 1-3 i veckan eller en gång i månaden beroende på vilket läkemedel du och din läkare väljer.