Blodet

Erytropoetin är ett protein som huvudsakligen bildas i njurarna och som stimulerar benmärgen att bilda röda blodkroppar.  Vid njursvikt minskar bildningen av erytropoetin vilket leder till lågt blodvärde (hemoglobinvärde), även kallat blodbrist. En annan anledning till blodbrist är att de ämnen som samlas i blodet vid njursvikt minskar benmärgens förmåga att bilda blodkroppar. Kroppen behöver också järn för att kunna bilda röda blodkroppar.

ESL (Erytropoietinstimulerande läkemedel)

ESL-preparaten används för att höja blodvärdet (hemoglobinvärdet). Vanligen tar man läkemedlet som injektion under huden (subkutant) på magen eller låren. Om du vill kan du  lära dig att ta sprutan själv. Om du inte vill det kan du istället få hjälp av en sjuksköterska på din mottagning eller på vårdcentralen/hälsocentralen. Ofta behöver du ta  1-3 injektioner per vecka men ibland räcker det med 1-2 gånger i månaden.

Läkemedel som stimulerar bildningen av erytropoetin finns också som tablett. En vanlig dosering är 1 tablett  3 gånger i veckan. Men doseringen är alltid individuell och det är viktigt att följa din läkares ordination.

När behandlingen  påbörjas vill man veta att blodvärdet inte stiger för snabbt. Efter några veckor får du därför lämna blodprov och mäta blodtrycket.

Vid behandling med ESL är målet att blodvärdet ska vara mellan 100 och 120 g/L. Därför är det viktigt att ta läkemedlet regelbundet och enligt ordination. Vanliga biverkningar  är huvudvärk och högt blodtryck.

Järn

För att bilda röda blodkroppar behöver kroppen järn. Järn finns som tabletter eller som intravenös injektion (spruta direkt i blodet). Biverkningar av järn är huvudsakligen förstoppning, diarré eller illamående.