Rökning

Rökning ökar risken för försämrad hälsa, som t.ex. för högt blodtryck och hjärt- kärlsjukdomar. Rökning är tydligt förknippad med högre risk att utveckla njursjukdom. En hög tobakskonsumtion kan leda till snabbare försämring av njurfunktionen.

Så här står det på Apotekets hemsida:

Goda skäl för att sluta röka
Det finns ingen annan behandling som är lika bra för att minska riskerna för sjukdom som att sluta röka, och det lönar sig alltid att sluta eftersom riskerna ökar snabbare ju längre man har rökt i sitt liv. När man slutar röka börjar kroppens reparationsarbete och fortsätter sedan under många år. En del förbättringar märks på en gång:

  • Efter 20 minuter går blodtryck och puls ner till normal nivå och blodkärlen vidgas. Temperaturen ökar i händer och fötter.
  • Efter 8 timmar minskar koldioxiden i blodet och syrehalten blir normal.
  • Efter 24 timmar minskar risken för hjärtsjukdomar, som exempelvis hjärtinfarkt.
  • Efter 48 timmar börjar nervtrådarna sin återväxt och smak- och luktsinnet återgår till sin normala nivå.
  • Efter två veckor till tre månader förbättras blodcirkulationen och lungkapaciteten så pass mycket att det känns lättare att promenera. Konditionen ökar med 15 procent. Huden får tillbaka en friskare färg.
  • Efter en till 11 månader börjar nästäppa, hosta och andningssvårigheter som beror på rökningen att avta. Flimmerhåren återutvecklas i lungorna, vilket rensar dem och därmed minskar risken för infektion. Kroppens totala energi förbättras och tröttheten minskar. Många sover bättre än tidigare.
  • Efter ett år har risken för kranskärlssjukdomar halverats.
  • Efter fem år är risken för hjärtinfarkt och hjärnblödning lika liten som för den som aldrig rökt.
  • Efter tio år har risken för lungcancer minskat med minst två tredjedelar.
  • Efter 15 år är alla sjukdomsrisker som man får av rökning nästan lika låga som för den som aldrig rökt.