Sex & samliv

Sexlusten och förmågan att ha sex avtar ofta hos både män och kvinnor vid nedsatt njurfunktion.

Det är relativt vanligt med nedsatt potens hos män och oregelbunden eller utebliven menstruation hos kvinnor. Även fertilitet och spermiekvalitet är försämrad vid njursvikt. Orsakerna till detta är inte helt klarlagda, men beror sannolikt på ett flertal faktorer. Exempelvis urinförgiftning (uremiska toxiner), kärlförändringar, nervpåverkan och hormonella rubbningar, som sänkt testosteronhalt.

Andra orsaker till nedsatt sexuell lust och förmåga kan vara nedstämdhet och depression, försämrad självkänsla, trötthet och blodbrist. Den sammansatta hälsosituationen med allt vad det innebär av fysiska besvär och psykosociala omständigheter kan vara påfrestande och därmed påverka sexualiteten.

En del läkemedel kan minska sexlusten.