Psykisk hälsa

Att leva med en kronisk sjukdom

Att drabbas av och leva med en kronisk sjukdom är jobbigt och kan leda till olika psykiska reaktioner som t.ex. ilska, rädsla, nedstämdhet, ängslan, förvirring, frustration, irritation, likgiltighet, hopplöshet eller vanmakt.

Hur man reagerar och hanterar sin situation är olika från individ till individ. Sjukdomen innebär ofta förändringar i vardag och livsstil, både för dig och för dina närstående. Även om du måste anpassa dig till nya omständigheter och villkor är det viktigt att kunna fortsätta ett så normalt liv som möjlig, med allt vad det innebär, som familj, vänner, arbete och fritidsintressen.

Vad kan jag göra själv?

  • Prata med din familj, vänner och med din kontakt i det njurmedicinska vårdteamet – de kan säkert stötta dig på olika sätt!
  • Att lära sig mer om sjukdomen och engagera sig i sin vård kan göra att man känner att man har mer kontroll, kraft och självkänsla.

Läs även mer under Psykosociala aspekter.