Min hälsodagbok

Min hälsodagbok

Hörnstenar i behandlingen av njursvikt brukar vara mediciner, blodtrycks- och symtomkontroll, fysisk aktivitet och i vissa fall kost. Exempel på hälsofrämjande faktorer vid njursvikt är rökfrihet/rökstopp, blodtryck <130/80, normalvikt, fysisk aktivitet, måttlig alkoholkonsumtion och god blodsockerkontroll vid diabetes.

Det är viktigt att du får vara delaktig i din vård och har kunskap om vad du kan göra själv för att må så bra som möjligt. Som patient har du rätt att få information på ett sätt så du förstår vad din sjukdom och behandling innebär. Vården ska också lyssna på dina behov och önskemål när din behandling planeras.

Här kan du hämta arbetsblad och verktyg som kan vara till hjälp för att öka din kontroll över din hälsosituation. Dessa kan vara ett stöd för dig som vill förändra dina levnadsvanor och nå dina hälsomål. Skriv ut arbetsbladen och fyll på med information efter hand. Ett tips är att samla dem på ett ställe, exempelvis i en pärm, så att du lätt kan ta med dem till ditt sjuksköterske- eller läkarbesök.

Här kan du ta fram följande arbetsblad:

Hälsofrämjande faktorer

Mina läkemedel

Mina blodtryck, mina blodtrycksmediciner

Min vikt och BMI

Min rekommenderade kost

Min rekommenderade fysiska aktivitet

Min träningsdagbok

Arbetsblad frågor levnadsvanor

Min målstege

Livsstilsförändring

Min vårdplan

Egna anteckningar

Adresser och telefonnummer