Min hälsodagbok

Min hälsodagbok

För att få bästa möjliga behandlingsresultat är det av största vikt att du förmår hantera din hälsosituation så bra som möjligt. Det betyder att du känner dig införstådd och delaktig i din behandlingsplan och vad du kan göra för din hälsa, att du upplever kontroll och tror på din egenvårdsförmåga. Hörnstenar i behandlingen av njursvikt brukar vara mediciner, blodtrycks- och symtomkontroll, fysisk aktivitet och i vissa fall kost. Det är viktigt att du själv är klar över behandlingens delar och mål. Exempel på hälsofrämjande faktorer vid njursvikt är rökfrihet/rökstopp, blodtryck ≤130/80, normalvikt, ökad fysisk aktivitet, måttlig alkoholkonsumtion, god blodsockerkontroll vid diabetes.

Här kan du hämta arbetsblad och verktyg som kan vara till hjälp för att öka din kontroll över din hälsosituation. Dessa kan vara ett stöd för dig som vill förändra dina levnadsvanor och nå dina hälsomål. Skriv ut arbetsbladen och fyll på med information efter hand. Ett tips är att samla dem på ett ställe, exempelvis i en pärm, så att du lätt kan ta med dem till ditt sjuksköterske- eller läkarbesök.

Ladda ner samtliga kapitel

Klicka på bilden för att ladda ned samtliga kapitel.

Här kan du ta fram följande arbetsblad:

Hälsofrämjande faktorer

Mina läkemedel

Mina blodtryck, mina blodtrycksmediciner

Min vikt och BMI

Min rekommenderade kost

Min rekommenderade fysiska aktivitet

Min träningsdagbok

Arbetsblad frågor levnadsvanor

Min målstege

Livsstilsförändring

Min vårdplan

Egna anteckningar

Adresser och telefonnummer