Blodtryck

 

Blodtrycket är det tryck som skapas av hjärtat för att pumpa runt blodet i kroppen.

Man beskriver ett blodtryck med två värden, exempelvis 130/70. Man brukar säga 130 ”genom” eller ”över” 70. Det första värdet, övertrycket, är när hjärtat drar sig samman och blodet pumpas ut i kroppen. Det kallas även hjärtats arbetsfas. Det andra värdet, undertrycket, är när hjärtat vilar och fylls på med blod.

Blodtrycket mäts alltid vid besök på njurmedicinska mottagningen, sittande eller liggande efter fem minuters vila. Blodtrycket bör inte överstiga 130/80. Du kan ha högt blodtryck utan några tydliga symtom, men det kan bli allvarligt om blodtrycket inte behandlas och kontrolleras. Det är därför viktigt att du kontrollerar ditt tryck regelbundet.
Njurarna har stor betydelse för blodtrycket och vid nedsatt njurfunktion får man ett högre blodtryck. Det är en riskfaktor som i sin tur kan försämra njurarnas funktion. Ett obehandlat högt blodtryck leder på sikt till skador på kroppens blodkärl i form av åderförkalkning. Risken för skador i hjärtat och i kärlsystemet ökar ju fler andra riskfaktorer man har eller utsätter sig för. Andra riskfaktorer är:

  • Tobaksrökning
  • Höga kolesterolvärden
  • Övervikt
  • Bukfetma
  • Diabetes
  • Stillasittande livsstil
  • Hög alkoholkonsumtion
  • Stress
  • Högt saltintag

Förhöjt blodtryck behandlas med blodtryckssänkande läkemedel. Ofta är det nödvändigt att behandla med flera olika läkemedel samtidigt för att få ett bra resultat. Medicineringen kan ge biverkningar. Exempelvis kan trycket ibland bli för lågt när du står upp och du måste kanske acceptera ett högre tryck för att undvika yrsel.

Vad kan jag göra själv?

Det är viktigt att du kontrollerar ditt blodtryck regelbundet och att du tar dina blodtryckssänkande läkemedel varje dag.
Du kan mäta ditt blodtryck själv. Det finns apparater för blodtrycksmätning att köpa på Apoteket, där du också kan mäta blodtrycket. Blodtrycksapparaten består av en manschett som man fäster runt överarmen och en monitor som styr mätningen. Siffrorna kommer upp digitalt på en skärm när mätningen är slutförd.
Blodtrycket kan förbättras genom livsstilsförändringar som att sluta röka, börja motionera (t.ex. dagliga, raska promenader) och genom att gå ned i vikt om du är överviktig.

Läs mer om blodtryckssänkande läkemedel >
Du kan läsa mer om högt blodtryck på: www.apoteket.se