Blodfetter

 

De blodfetter man brukar tala om är kolesterol och triglycerider.

Höga blodfettsvärden innebär en ökad risk för åderförkalkningssjukdomar, hjärtsjukdomar och cirkulationsproblem. Kolesterolet delas in i ”det goda”, eller HDL (High Density Lipoprotein), och ”det onda”, eller LDL (Low Density Lipoprotein) kolesterolet. Ett högre HDL-värde är bra eftersom det skyddar mot hjärtsjukdomar. Personer med njursjukdom har ökad risk för att få hjärtkärlsjukdom. Det är därför sannolikt viktigt med god blodfettskontroll. Din läkare tar ställning till eventuell behandling med blodfettssänkande läkemedel.

Andra riskfaktorer för förhöjda blodfetter är:

  • Rökning
  • Övervikt
  • Bukfetma
  • Högt blodtryck
  • Diabetes
  • Stillasittande livsstil
  • Hög andel mättat fett i kosten
  • Stress

Inför provtagning då man mäter blodfetter ska du vara fastande. Önskvärda nivåer hos personer som lider av hjärtkärlsjukdom eller har andra riskfaktorer:

Kolesterol <4 mmol/L
Triglycerider <1,7 mmol/L
LDL <1,8 mmol/L
HDL Män >1 mmol/L. Kvinnor >1,3 mmol/L