Muntorrhet

I munnen finns salivkörtlar som bildar saliv dels när man äter, men också mellan måltiderna.

Saliven behövs för matsmältningen och för att skydda och smörja slemhinnan. Nedsatt njurfunktion påverkar salivkörtlarna så att saliven minskar och man upplever muntorrhet. Besvären kan förvärras av vissa läkemedel. Mindre saliv ger sämre skydd mot kariesangrepp och man får lättare hål i tänderna. Dessutom kan man lättare få inflammation i tandköttet eller munslemhinnan. Många som drabbas av muntorrhet får också svårt att tala och att svälja och det kan bli besvärligt att äta. Det kan i sin tur ge problem med att få i sig tillräckligt med näring.