Trötthet & orkeslöshet

Trötthet och utmattning är ett mycket vanligt och framträdande problem vid njursvikt. Tröttheten kan vara vag och svår att förklara.

Patienter har beskrivit den som flerdimensionell och kan visa sig som en fysisk trötthet och orkeslöshet, som en mental trötthet eller att man har svårt att koncentrera sig; man har en känsla av att ha ”tappat skärpan”. Nedan följer några kännetecken som kan beskriva trötthet:

  • Brist på energi
  • Oförmåga att genomföra vanliga dagliga aktiviteter
  • Orkeslöshet
  • Slöhet eller viss apati
  • Koncentrationssvårigheter
  • Likgiltighet eller bristande intresse för omgivningen
  • Minskad prestationsförmåga
  • Minskad sexlust/förmåga
  • Dåligt humör

Det finns andra faktorer som kan bidra till trötthet, som t.ex. lågt blodvärde, sömnsvårigheter och nedstämdhet. Vid njursvikt rubbas syrabasbalansen och blodet kan bli ”surt” (lågt pH-värde). Detta tillstånd kan bidra till försämrad muskelstyrka och fysisk trötthet. Även om njursvikt ofta leder till trötthet är det viktigt att utesluta att det inte finns andra bakomliggande orsaker till tröttheten.