Vätskebalans

Vätskebalans i kroppen upprätthålls genom njurarna. Att ha en god vätskebalans innebär att man varken är övervätskad eller intorkad.

Övervätskning:

Om njurarnas funktion kraftigt försämras kan urinproduktionen avta och vätskemängden i kroppen ökar. Vätskan samlas i vävnader och kan ge svullnad (ödem). Vätskan kan också samlas i lungorna eller i lungsäckarna och ge andningssvårigheter eller hosta framförallt i liggande läge. Övervätskning kan behandlas med vätskedrivande läkemedel.

Intorkning:

Njurfunktionen kan försämras om du blir intorkad, dvs. att du har för lite vätska i kroppen. Du kan bli intorkad exempelvis i samband med magsjuka, kräkningar, diarréer eller vid varmt väder (t.ex. utlandsresa) i kombination med att du dricker för lite. Genom att dricka mer ökar du ditt vätskeintag och motverkar intorkning.