Att vara törstig men inte få dricka kan upplevas som en stark begränsning i livet. Det tillhör vardagen för många personer i bloddialys, som på grund av att njurarna inte producerar urin får restriktioner för vätskeintaget. Josefin Segerlund är sjuksköterska vid dialysmottagningen på Kalix sjukhus. I sina möten med personer i dialysbehandling kommer frågan om törst och begränsat
vätskeintag ofta upp som ett bekymmer. I höstas valde hon därför att titta närmare på patienters upplevelser av att leva med vätskerestriktion, i samband med en utbildning.
Tillsammans med Jenny Lindgren, sjuksköterska vid njurmedicinsk vårdavdelning vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset, läste hon flera artiklar som skrivits i ämnet.
– Det framkom att det begränsade livet starkt, med besvikelse, frustration och förlust av frihet. En del beskrev det inlevelsefullt, som en konstant kamp, där man upplevde att man slogs mot naturen, berättar Josefin Segerlund.

En annan vanlig upplevelse var att de kände sig misslyckade för att de ständigt var övervätskade.
Då man kissar lite, eller inte alls, samlas vätskan i blodbanan, och risken med för stort vätskeintag är påverkan på hjärtat. Symtom kan vara att det blir tungt att andas, uppsvullnad eller svullna fötter. Hur
mycket man får dricka varierar från person till person, men vanligen ligger rekommendationen
på omkring en liter per dag. Josefin Segerlund tycker att informationen till patienterna är god, med många råd om hur man praktiskt kan lindra törst och muntorrhet. Men med ökad förståelse för hur törsten upplevs, blir det lättare att hjälpa den som har dialys att följa restriktionerna, genom att hitta sin egen strategi för att hantera törsten.
– De känner en törst som vi friska inte förstår, det är en oerhört stark törstkänsla, menar hon.

När man hittat sitt sätt att förhålla sig är det lättare att acceptera situationen, och känna att man  faktiskt mår bättre av att hålla ett lågt vätskeintag. Strategier som fungerar kan till exempel vara att anpassa val av dryck, prata med andra i samma situation, anpassa aktiviteter eller att mäta upp dagens ranson i förväg.

Text: Sara Norman

Artikeln är tidigare publicerad i Njurfunk nr 2-2018

Hitta din egen strategi!

När du hittat sätt som passar just dig att hantera vätskerestriktionerna, blir det lättare att acceptera situationen och leva med törsten. Generella råd är att undvika soppor och ”såsig” mat, att lära sig vad som innehåller vätska och att mäta allt man dricker. Ta stöd genom att prata med andra som går i dialys.

  • Anpassa drycken, t ex vatten i stället för saft
  • Ta saliversättningsmedel mot muntorrhet
  • Mät upp dagsransonen i en kanna i kylen
  • Sug på en isbit
  • Drick ur små koppar/glas. Fyll till hälften.