Behandlingsalternativ – njurersättande behandling

Dialys & Transplantation

När njurfunktionen är mindre än 5 %

Njurarna är ett livsviktigt organ som bland annat renar blodet från slaggprodukter, reglerar vätskebalans – och saltbalansen i kroppen. När kvarvarande njurfunktion är ungefär 5  procent eller lägre behöver man behandling med dialys eller transplantation.  Dialys botar inte njursvikten utan  ersätter njurarnas funktion att rena blodet från slaggprodukter och ta bort överskottsvätska.

Trender för njurtransplantationer

Den första njurtransplantationen i Sverige genomfördes 1964. Idag har mer än 18 300 transplantationer utförts och cirka 6 400 personer lever med ett fungerande njurtransplantat. År 2023 var ett rekordår, med 523 transplantationer utförda i Göteborg, Malmö, Stockholm och Uppsala. (källa Svenskt Njurregister, SNR)

 

LD = levande donator, DBD = transplantation från donator som avlidit genom hjärndöd, DCD = transplantation från donator som avlidit genom cirkulationsstopp. Illustration hämtad från Svenskt Njurregister (SNR). 

Medelålder hos personer som startat i dialysbehandling eller njurtransplantation 1991 – 2021.

Medelålder vid behandlingsstart 1991-2021. Fördelat på kön. Illustration hämtad från Svenskt Njurregister (SNR). 

Peritonealdialys, hemodialys, njurtransplantation. Självdialys, dialys hemma eller på en dialysmottagning, dag- eller nattdialys. Begreppen är många och inte helt lätta att förstå. Dessutom uppstår många frågor; Hur vill jag ha det? Vad passar mitt liv och min vardag? Det kan vara extra svårt om man fortfarande är chockad över beskedet om att man behöver dialys eller njurtransplantation för sin njursvikt och för sin fortsatta överlevnad.

I stället för att detaljerat beskriva de olika behandlingsformer som finns, får du här läsa om fem personer som behandlas för njursvikt på olika vis. Läs och finn ut vad som är viktigt för just dig. Det är du som ska leva med din behandling och det är dina behov som ska tillgodoses.

Peritonealdialys

Peritonealdialys med maskin

Hemodialys

Hemhemodialys

Dialys och arbete

Njurtransplantation

Avstå dialysbehandling

Att välja behandlingsform