Behandlingsalternativ

Dialys & Transplantation

Behandlingsalternativ när njurfunktionen är mindre än 5 %

Njurarna är livsviktiga organ. När mindre än 5 % av njurfunktionen återstår överlever man inte utan behandling med dialys eller transplantation. Detta brukar inledas vid en njurfunktion på ca 5-10 %. Det är viktigt att veta att dialys inte botar njursjukdomen utan är ett sätt att rena blodet från slaggprodukter och överskottsvätska. I Sverige påbörjar varje år ca 1100 njursjuka patienter aktiv uremivård, dvs. dialysbehandling eller njurtransplantation.

Antal transplantationer årligen 1991-2021

Antal transplantationer årligen 1991-2021
AD = avliden givare, LD = levande givare.
Illustration hämtad från Svenskt Njurregister (SNR). 

Medelålder hos personer som startat i dialysbehandling eller njurtransplantation 1991 – 2021.

Medelålder vid behandlingsstart 1991-2021. Fördelat på kön. Illustration hämtad från Svenskt Njurregister (SNR). 

Peritonealdialys, hemodialys, njurtransplantation. Självdialys, dialys hemma eller på en dialysmottagning, dag- eller nattdialys. Begreppen är många och inte helt lätta att förstå. Dessutom uppstår många frågor; Hur vill jag ha det? Vad passar mitt liv och min vardag? Det kan vara extra svårt om man fortfarande är chockad över beskedet om att man behöver dialys eller njurtransplantation för sin njursvikt och för sin fortsatta överlevnad.

I stället för att detaljerat beskriva de olika behandlingsformer som finns, får du här läsa om fem personer som behandlas för njursvikt på olika vis. Läs och finn ut vad som är viktigt för just dig. Det är du som ska leva med din behandling och det är dina behov som ska tillgodoses.

UNDERSIDOR

Peritonealdialys

Peritonealdialys med maskin

Hemodialys

Hemhemodialys

Njurtransplantation

Avstå dialysbehandling

Att välja behandlingsform