Lennart har peritonealdialys

Lennart, 82 år, är gift med Maj. Tillsammans har de sju barn och nio barnbarn.

Foto : Stefan Melander

Lennart  var tidigare yrkesverksam inom livsmedelsbranschen. Med sin varubuss  åkte han omkring på landsbygden och sålde livsmedel. Lennart har även arbetat som styckare, och fortfarande hjälper han traktens jägare när så behövs.

Vid 25 års ålder fick Lennart  en kraftig halsinfektion och i efterförloppet till denna fick han blod i urinen. Det visade sig att Lennart hade en kronisk njurinflammation och högt blodtryck. På den tiden var ofta vårdtiderna långa och Lennart fick vistas hela tre månader på sjukhus.  Njurfunktionen fungerade bra fram tills Lennart var 80 år. Då hade funktionen sjunkit så pass mycket att Lennart behövde dialys. Han var mycket trött och hade dålig aptit. Valet av behandling var enkelt för Lennart. Han ville sköta så mycket som möjligt av behandlingen själv och valde därför peritonealdialys (PD).

Han lades in på sjukhus några dagar och fick en dialyskateter inlagd i buken. Operationen gjordes under lokalbedövning och han skrevs ut från avdelningen dagen efter operationen.  Hans symtom försvann nästan direkt. Eftersom han hade en god urinproduktion klarade han sig med tre påsbyten per dag.

Lennart sköter  sin dialys själv och är nöjd med sin behandling. Distriktssköterskan hjälper honom med omläggning av kateterutgången.

På länken här nedan kan du se tre filmer som visar hur ett påsbyte går till, både när en maskin utför påsbytena och hur det går till att göra bytena själv. Genom att titta på filmerna kan du få en uppfattning om vad peritonealdialys/påsdialys innebär.  Om du väljer påsdialys som behandling får du alltid individuell utbildning och stöd anpassad efter just dina behov.

Instruktionsfilmer påsdialys, Karolinska universitetssjukhuset

Du kan även läsa mer om Peritonealdialys/påsdialys på Vårdhandbokens webbplats