Hemodialys

Hemodialys kallas också för bloddialys eller HD.

Denna behandlingsform innebär att blodet leds ut från kroppen och filtreras genom ett konstgjort filter i en dialysmaskin. På så vis filtrerar man bort de slaggprodukter som njurarna normalt avlägsnar från blodet. Vid bloddialys tar man även bort eventuellt vattenöverskott. Behandlingen utförs oftast på en dialysmottagning, vanligen tre gånger per vecka, med hjälp av sjukvårdspersonal. Varje dialysbehandlingstillfälle tar ca 4-5 timmar. Idag erbjuder allt fler njurkliniker i Sverige möjligheter till undervisning och individuell träning så att man själv på ett säkert sätt- om man kan och vill – kan sköta sin hemodialys, på dialysmottagning eller i hemmet (s.k. hem-hemodialys). Självdialys eller egenvårdsdialys kan för många innebära stora fördelar som ökad flexibilitet och självständighet.

En förutsättning för hemodialys, är att man på ett enkelt sätt kan komma åt blodbanan. Det vanligaste och enklaste sättet att göra detta på är att anlägga en arteriovenös fistel (AV-fistel). Detta innebär att man gör en liten operation i armen där man lägger ihop och skapar en passage mellan en pulsåder (artär) och en ven (blodkärl som för blodet tillbaka till hjärtat). Venerna är de blåaktiga blodkärl man kan se på t.ex. handryggen. Normalt är de för tunna för att klara att man sticker i dem så ofta som behövs vid dialys. Genom operationen växer venen till, får en kraftigare kärlvägg, blir tåligare och klarar större blodflöden. Ett alternativ till AV-fistel är att man opererar in en dialyskateter i närheten av nyckelbenet på bröstet. Detta är oftast en sämre lösning på sikt eftersom risken för infektioner är något ökad.

Läs mer om HD på: 1177.se