Njurtransplantation

Varje år utförs ca 350 njurtransplantationer i Sverige varav ca 100–150 är njurar från levande donatorer (living donor-transplantation).

  • Väntetiden för en nekronjure (njure från avliden person) är ca tre år efter det att man ställts på transplantationsväntelistan.
  • Inför transplantation med levande givare sker en omfattande utredning av givaren som måste vara ”kärnfrisk” för att bli accepterad som donator.
  • Det är en fördel om givaren och donatorn har samma blodgrupp men det finns i dag tekniker för att klara av transplantationer även över blodgruppsgränserna.
  • Andelen njurtransplantat som fungerar ett år efter transplantationen är över 90 %.
  • Efter njurtransplantationen medicinerar man med anti-avstötningsmediciner. En av medicinerna är kortison.

Läs mer om njurtransplantation på: 1177.se