Vilken behandlingsform passar bäst för dig?

Ditt eget beslut om behandlingsalternativ (förutsatt att det inte finns några medicinska hinder) handlar – liksom alla beslut rörande din hälsa – om att tänka igenom alternativ, konsekvenser i ditt vardagsliv och att väga fördelar mot nackdelar.

  • Fråga, dvs. ta reda på fakta och diskutera med din läkare och sjuksköterska
  • Väg fördelar mot nackdelar och risker
  • Hur ser din vardag ut med exempelvis arbete, familj, resor, boende, fritidsboende, fritidsintressen, dygnsrytm?
  • Försök föreställa dig hur din vardag kommer att se ut med de olika behandlingsalternativen
  • Fundera över var du vill vara under dialysbehandlingen: hemma, på sjukhus eller sjukhuspaviljong?
  • Fundera över vilka tider för behandling som skulle passa dig: dagtid, kvällstid, nattetid?
  • Fundera över hur aktiv du själv vill vara i din behandling: vill du sköta behandlingen helt själv, önskar du ha viss hjälp, eller behöver du ha hjälp med det mesta?
  • Diskutera med dem som står dig nära och vilkas tillvaro också påverkas av ditt beslut
  • Fatta det beslut som verkar rätt för dig!