Hemhemodialys

Hem-hemodialys innebär att man sköter sin bloddialys hemma.

I huvudsak klarar man sin behandling själv, men man kan behöva handräckning från en anhörig eller en hjälpare från t.ex. kommunen. Hem-hemodialys erbjuds inte på alla sjukhus idag, men det kan finnas möjlighet att bli remitterad till sjukhus där sådan behandling erbjuds. Vissa modifieringar i hemmet kan behövas, som vattensäkring av golvet, vilket ombesörjs i vårdplaneringen.