Peritonealdialys med maskin

APD (Automatisk Peritoneal Dialys) innebär att man utför påsbyten med hjälp av en maskin nattetid.

Principen vid APD är densamma som vid manuella påsbyten (CAPD), dvs. dialysvätska till och från bukhålan byts ut, men vid APD doserar/väger maskinen dialysvätskan. Innan man går och lägger sig gör man i ordning maskinen och kopplar till de dialyspåsar som behövs för nattens dialysbehandling. När man har gjort dessa moment ansluter man sig till maskinen och behandlingen startar. Maskinen sköter sedan behandlingen under tiden som patienten sover. Maskinen är förprogrammerad med ett individanpassat program som är ordinerat av läkare. För att uppnå fullgod dialyseffekt används maskinen varje natt och det är inte ovanligt att man även gör ett manuellt påsbyte på dagen.

Denna behandlingsform innebär att man sköter dialysen själv i hemmet, efter att ha gått en utbildning. Man får individuell handledning och träning av en njursjuksköterska tills man behärskar metoden. Självdialys eller egenvårdsdialys kan för många innebära stora fördelar som ökad flexibilitet och självständighet.

Läs mer om peritonealdialys med maskin (APD) på:
Vårdhandbokens hemsida