Gullvi har peritonealdialys med maskin

Gullvi är 47 år och bor tillsammans med sin man och 5 hundar. Huset är beläget i en mindre ort ca 10 mil från sjukhuset.

Foto : Stefan Melander

Vid 8 års ålder fick Gullvi diabetes. Hennes njurfunktion var stabil fram till 45 års ålder. Då var det dags för en remiss till en njurspecialist. Efter cirka 2 år var det dags att starta någon typ av dialysbehandling.

Gullvi valde peritonealdialysbehandling (PD). Hon bestämde sig för denna dialysform eftersom hon ville vara hemma och sköta sig själv så mycket som möjligt. Hon tycker mycket om att vara ute i skog och mark och går gärna långa dagliga promenader med sina hundar och njuter av naturen.

Efter cirka 5 månader med manuella påsbyten (CAPD) började Gullvi med nattmaskin (APD). Gullvis maskin är inprogrammerad till ett 9 timmar långt dialysprogram. Under den tiden sover hon gott. Gullvi gör  även ett manuellt påsbyte mitt på dagen.

APD (Automatisk Peritoneal Dialys)

APD innebär att dialysen sker på natten, med hjälp av  hjälp av en maskin nattetid som utför påsbytena. Principen vid APD är densamma som vid manuella påsbyten (CAPD), dvs. dialysvätska till och från bukhålan byts ut, men vid APD doserar/väger maskinen dialysvätskan. Innan man går och lägger sig gör man i ordning maskinen och kopplar till de dialyspåsar som behövs för nattens dialysbehandling. När man har gjort dessa moment ansluter man sig till maskinen och behandlingen startar. Maskinen sköter sedan behandlingen under tiden som patienten sover. Maskinen är förprogrammerad med ett individanpassat program som är ordinerat av läkare. För att uppnå fullgod dialyseffekt används maskinen varje natt. Ibland kan det vara aktuellt att göra ett manuellt påsbyte även på dagtid.

Denna behandlingsform innebär att man sköter dialysen själv i hemmet. Om du väljer påsdialys som behandling får du alltid individuell utbildning och stöd anpassad efter just dina behov. Många upplever att det finns många fördelar med att utföra sin dialys själv.

Du kan läsa mer om Peritonealdialys/påsdialys på Vårdhandbokens webbplats

På länken här nedan kan du se tre filmer som visar hur ett påsbyte går till. Filmerna visar hur det går till när en maskin utför påsbytena respektive när man själv gör det. Genom att titta på filmerna kan du få en uppfattning om vad peritonealdialys/ påsdialys innebär.

Instruktionsfilmer påsdialys, Karolinska universitetssjukhuset