Personliga berättelser kring att leva med njursvikt och att välja behandling

I filmerna nedan berättar olika personer som har  njursvikt om sina upplevelser, känslor och tankar kring sin situation.