Länkar till mer läsning

Insamlingsstiftelser

Insamlingsstiftelsen Njurfonden
Njurfonden samlar in ekonomiska medel och lämnar bidrag till vetenskaplig forskning om njursjukdomar och njurtransplantationer samt arbetar för spridning av kunskaper om njurarnas funktioner. Huvudmän för stiftelsen är Njurförbundet, Svensk Njurmedicinsk Förening (SNF), Svensk Njurmedicinsk Sjuksköterskeförening (SNSF) och Svensk Transplantationsförening (STF). Gåvor till Njurfonden kan ges via Plusgiro 900367-4 eller Bankgiro 900-3674 eller via Gåvotelefon 020-900100.

 Njurfonden.se

Stiftelsen för Njursjuka
Stiftelsen har till huvudsakligt ändamål att genom utdelning av bidrag främja ekonomiskt stöd till behövande personer som blivit njursjuka samt vetenskaplig forskning. Inom ändamålet vetenskaplig forskning ligger att främja åtgärder för att öka antalet donatorer till njursjuka.

Njurstiftelsen.se

Stiftelsen Professor Lars-Erik Gelins Minnesfond
Stiftelsens huvuduppgift är att dela ut bidrag till vetenskapliga forsknings- och utvecklingsprojekt som rör transplantationer av organ.

Gelinstiftelsen.se

Organisationer som verkar för fler transplantationer/organdonationer

Livet som Gåva
Livet som Gåva är en politiskt och religiöst obunden samverkansgrupp bestående av både patientorganisationer och medicinsk profession, som genom information och opinionsbildning verkar för att fler donationer av organ och vävnader ska bli möjliga.

 Livetsomgava.nu

MOD – Mer OrganDonation
MOD  är en organisation som arbetar för att  minska transplantationsköerna i Sverige. MOD vill att alla som behöver en transplantation ska få det i tid utan onödigt lidande.

 merorgandonation.se

Att donera en njure

Karolinska universitetssjukhuset/ Danderyds sjukhus. Att ge bort en njure – kort information om en livsviktig gåva (pdf)

Socialstyrelsen. Anmäl dig till donationsregistret

Socialstyrelsen. Till dig som vill veta mer om att donera en njure. (pdf)

Transplantationscentrum, Sahlgrenska universitetssjukhuset. Information till dig som funderar på att ge bort en njure. (pdf)

Böcker där olika personer berättar om sina upplevelser kring att ge eller ta emot en njure:

Appelberg, Johan
Den är rosa, levande. Om en anonym njurdonation (Instant Book 2007)

Bergvall, Karin
En njure flyttar hemifrån (Kloster förlag, 2012)

Drakulic, Slavenka
Rädslan i kroppen (Norstedt 2002)

Drakulic, Slavenka
Den rena godheten. Om människor som skänker liv (Norstedt 2002)

Fehrman-Eklund, Ingela
Morgongåvan med tillägg. Erfarenheter, tankar, och fakta kring en njurdonation (Knippablå 2004)

Lilja Andersson, Petra & Forsberg, Anna
Leva vidare. När organdonation gör det möjligt (Natur & Kultur 2014)

Olsson, Nisse
Mod att leva (Littera Originalproduktion 1995)

Patientföreningar

Njurförbundet. På Njurförbundets hemsida hittar du informationsskrifter om en mängd olika aspekter kring njursvikt, hur det påverkar livet och behandlingar och stöd som man kan behöva när njurarna sviktar. Här kan du även ta del av tidskriften Njurfunk. Njurforbundet.se

American Association of Kidney Patients www.aakp.org

EKPF – European Kidney Patients’ Federation www.eu-patient.eu

Gästdialys

Guide till olika dialyscentra i Europa www.idotourisme.com

Hälsosamma tips

Mer frukt och grönt i nya kostråd  på Njurförbundets webbplats

Ta hand om dina njurar – förebygga njursvikt på Njurfondens webbplats

Tema Liv och hälsa på 1177.se  På 1177.se finns  olika tips och råd om vad man kan göra själv för att må bättre.

 

Medicinsk information

Diabetes typ 1 och komplikationer i njurarna. Svenska diabetesförbundets webbplats Diabetes.se

Diabetes typ 2 och komplikationer i njurarna . Svenska diabetesförbundets webbplats Diabetes.se

Livet med en ny njure – information till dig som ska njurtransplanteras  (pdf) Lennerling, Annette mfl. Transplantationscentrum, Sahlgrenska universitetssjukhuset

Njurarna. De som håller oss i balans. Seeberger, Astrid, Karolinska institutet University Press, 2011. (bok)

Njurinflammation/glomerulonefrit av typen IgA-nefrit och IgA-vaskulit (pdf). Njurmedicinska kliniken, Karolinska universitetssjukhuset.

Njursjukvård. Nyberg, Gudrun & Jönsson, Anneli, Studentlitteratur, 2004 (bok)

Njurtransplantation, från avliden eller levande donator. Karolinska universitetssjukhusets webbplats

Polycystisk njursjukdom – Cystnjurar. (pdf). Njurmedicnska kliniken, Karolinska universitetssjukhuset.

Riktlinjer för god njurvård – utifrån patientens perspektiv. Njurförbundets webbplats.

Svenskt Njurregister (SNR).  Här finns årsrapporter och statistiska sammanställningar från svensk njursjukvård.

Per-Åke Zillén hade ett starkt engagemang för patientens olika perspektiv och möjligheter. Hans böcker nedan går idag att hitta via bibliotek:

Allt du kan göra själv för att bromsa din njursvikt. Per-Åke Zillén, Otsaka Pharma Scandinavia 2011 och 2014

En njurvård alla vinner på. Bromsa och utveckla. Per-Åke Zillén, Dialäsen 2010