Länkar och mer läsning

Insamlingsstiftelser

Insamlingsstiftelsen Njurfonden
Njurfonden samlar in ekonomiska medel och lämnar bidrag till vetenskaplig forskning om njursjukdomar och njurtransplantationer samt arbetar för spridning av kunskaper om njurarnas funktioner. Huvudmän för stiftelsen är Njurförbundet, Svensk Njurmedicinsk Förening (SNF), Svensk Njurmedicinsk Sjuksköterskeförening (SNSF) och Svensk Transplantationsförening (STF). Gåvor till Njurfonden kan ges via Plusgiro 900367-4 eller Bankgiro 900-3674 eller via Gåvotelefon 020-900100.

Du kan läsa mer om Njurfonden här: Njurfonden.se

Stiftelsen för Njursjuka
Stiftelsen har till huvudsakligt ändamål att genom utdelning av bidrag främja ekonomiskt stöd till behövande personer som blivit njursjuka samt vetenskaplig forskning. Inom ändamålet vetenskaplig forskning ligger att främja åtgärder för att öka antalet donatorer till njursjuka.

Du kan läsa mer om Stiftelsen för Njursjuka här: Njurstiftelsen.se

Stiftelsen Professor Lars-Erik Gelins Minnesfond
Stiftelsens huvuduppgift är att dela ut bidrag till vetenskapliga forsknings- och utvecklingsprojekt som rör transplantationer av organ.

Du kan läsa mer om fonden här: Gelinstiftelsen.se

Övriga länkar

Livet som Gåva
Livet som Gåva är en politiskt och religiöst obunden samverkansgrupp bestående av både patientorganisationer och medicinsk profession, som genom information och opinionsbildning verkar för att fler donationer av organ och vävnader ska bli möjliga.

Läs mer på:  Livetsomgava.nu

MOD – Mer OrganDonation
MOD – Mer organdonation är en organisation som vill minska transplantationsköerna i Sverige. MOD vill att alla som behöver en transplantation skall få det i tid utan onödigt lidande.

Läs mer på: merorgandonation.se

Patientföreningar

Njurförbundet Njurforbundet.se

American Association of Kidney Patients www.aakp.org

EKPF – European Kidney Patients’ Federation www.eu-patient.eu

Gästdialys

Guide till olika dialyscentra i Europa www.idotourisme.com

Hemsidor med egenvårdstips

Apoteket apoteket.se

1177 Vårdguiden 1177.se

Sociala medier

På sociala medier finns bloggar av och chattforum/diskussionsgrupper med personer som lever med njursjukdom.

Böcker

Appelberg, Johan
Den är rosa, levande. Om en anonym njurdonation (Instant Book 2007)

Auraldsson, Kerstin
Resan till livet. Om diet, dialys och njurtransplantation (Walberg & Wesström 1999)

Bergvall, Karin
En njure flyttar hemifrån (Kloster förlag, 2012)

Drakulic, Slavenka
Rädslan i kroppen (Norstedt 2002)

Drakulic, Slavenka
Den rena godheten. Om människor som skänker liv (Norstedt 2002)

Fehrman-Eklund, Ingela
Morgongåvan med tillägg. Erfarenheter, tankar, och fakta kring en njurdonation (Knippablå 2004)

Lennerling, Annette
Livet med en ny njure. Patienthandbok (Astellas, 2010)

Lilja Andersson, Petra & Forsberg, Anna
Leva vidare. När organdonation gör det möjligt (Natur & Kultur 2014)

Nyberg, Gudrun & Jönsson, Anneli
Njursjukvård (Studentlitteratur 2004)

Olsson, Nisse
Mod att leva (Littera Originalproduktion 1995)

Seeberger, Astrid
Njurarna. De som håller oss i balans (Karolinska institutet University Press, 2011)

Zillén, Per Åke
Allt du kan göra själv för en egen njure igen (Astellas, 2012)

Zillén, Per Åke
En njurvård alla vinner på. Förebygga och bromsa (Dialäsen, 2010)

Mer lästips

Bra mat vid kronisk njursvikt – allmänna riktlinjer för proteinreducerad kost
Recip. Tel: 020-350505, E-post: info@recip.se

Diabetes och njurar
Du kan läsa mer om diabetes på hemsidan Diabetes.se
https://www.diabetes.se/

Njurinflammation/glomerulonefrit av typen IgA-nefrit och IgA-vaskulit (Njurmedicinska kliniken, Karolinska Universitetssjukhuset) Ladda hem pdf-fil här

Svenskt Njurregister (SNR), rapporter och statistik På SNR:s hemsida kan du ladda ner och läsa årsrapporter och statistiska sammanställningar från svensk njursjukvård

Njurförbundet På njurförbundets hemsida Njurforbundet.se hittar du informationsskrifter om en mängd olika aspekter, som Njursjukdomar, Njursjuk, Samliv och sexualitet, Dialys, Organdonation, Transplantation, Kostråd, Försäkringar, Barn med njursjukdom, Ungdomsgruppen, Riktlinjer för god njursjukvård m.m. Här kan du även ta del av tidskriften Njurfunk.

Njurtransplantation (Njurmedicinska kliniken, Karolinska Universitetssjukhuset) Ladda hem pdf-fil här

Njurvårdens framtid
Utgiven av Njurförbundet 2009, 145 sidor
Redaktion: Håkan Hedman, Mattias Aurell och Håkan Gäbel
Beställning: info@njurforbundet.se (Endast portokostnad)

Polycystisk njursjukdom – Cystnjurar (Njurmedicinska kliniken, Karolinska Universitetssjukhuset) Ladda hem pdf-fil här