Att träning är bra för njursjuka vet vi eftersom denna grupp lätt förlorar muskelmassa och kondition. Vanligt är att njursjuka patienter får träffa en fysioterapeut som bedömer kondition, balans och styrka. Utifrån det erbjuds sedan träningsråd och individuellt utformade träningsprogram som kan utföras i hemmet eller i ett gym. Som ett tillägg till det har nu Skånes universitetssjukhus i Lund även prövat på att erbjuda njursjuka patienter i stadierna 4–5 gruppträning tillsammans.

– Tack vare en satsning på njursjukvården i Skåne så kunde vi 2021 börja erbjuda patienter med CKD 4-5 mer fysioterapi­insatser. Forskningen har visat att ledarledd träning är effektiv. Gruppträning upplevs ofta positivt av patienterna, så vi började erbjuda patienterna det, säger fysioterapeut Anna-Karin Juhlin.

Träningen skedde två gånger i veckan under en 12-veckorsperiod. Först var det gemensam uppvärmning på cykel och därefter följde stationsträning som varierades under de veckor träningen genomfördes. Under passet var det också en gemensam pulshöjare med koordinationsinslag. Det avslutades med nedvarvning och stretch.
– På det här sättet tränade patienterna kondition, styrka, koordination samt balans, säger Anna-Karin Juhlin.

Patienterna testades före och efter träningen och Anna-Karin Juhlin och hennes kollegor kunde se en ökad styrka och en bättre balans hos alla. Balansen gick snabbast att förbättra. Även kroppssammansättningen förbättrades hos några av patienterna.

– Träningen var uppskattad av alla som deltog och alla tyckte det var roligare att träna i grupp än på egen hand. På det här sättet kunde de också peppa varandra och utbyta erfarenheter, säger Anna-Karin Juhlin.

I Skåne ska man fortsätta erbjuda patienterna denna typ av gruppträning och man har fler idéer om hur patienterna kan träna.

– Just nu erbjuder vi promenadgrupper för den här typen av patienter. Vi promenerar och gör styrkeövningar tillsammans, så det är en annan typ av gruppträning, säger Anna-Karin Juhlin.

F.v. Helen Ivarsson, Tove Alvå och Anna-Karin Juhlin, fysioterapeuterna bakom den uppskattade gruppträningen för njursjuka patienter i Lund.

Anna-Karin Juhlin betonar att det är bra att variera träningen och lyssna in patienterna. I Skåne satsar man på att erbjuda njurpatienterna ett utbud av träning för att behålla motivationen. De kan gå på gymmet på njurmottagningen, vara med i en promenadgrupp eller prova på grupp­träning när det erbjuds.

Text: Annelie Olsson Larsson Foto: privat