Prover & provsvar

Snabba analysmetoder

Dagens moderna analysmetoder ger möjlighet att snabbt och enkelt ta prover för att skilja normala blodvärden från avvikande värden. På så sätt kan man följa din sjukdomsutveckling. Genom proverna bestäms också hur medicinen ska doseras för dig.

Under länkarna som tillhör avsnittet har vi sammanställt de vanligaste proverna (med normalvärden) som tas på personer med njurproblem. Analysmetoderna kan skilja sig något mellan olika laboratorier och sjukhus, vilket innebär att normalvärdena på ditt sjukhus kan avvika något från det vi angivit.

Blodprover

Urinprover

Allmänna råd vid provtagning