Urinprover

Testremsa/Urinsticka/Urinkomponenter

Dessa prov visar om du har exempelvis protein, röda blodkroppar, vita blodkroppar, bakterier eller socker i urinen.

Urinsediment

Urinprovet undersöks i mikroskop. Man kan då bl.a. urskilja celler, blodkroppar och saltkristaller från njurar och urinvägar.

Albumin / Kreatinin-kvot

Ett enkelt sätt att mäta förekomst av albumin/protein i urinen. Beräknas som kvoten mellan koncentrationen albumin och kreatinin i urin.

Normalvärde: <3,0 mg/mmol.

Albumin i dygnsurin

Om det läcker ut protein (äggvita) i urinen kan det vara ett tecken på njurskada. Om det läcker ut protein med urinen kan det visa sig som att urinen skummar när man kissar. Genom att mäta albuminhalten i urin, som man samlat under ett dygn (24 timmar), kan man se om du har ett proteinläckage och hur stort det är. Stor mängd protein i urinen kan vara skadligt för njurfunktionen. Blodtryckssänkande mediciner kan ordineras för att minska proteinläckaget och därmed skona resterande njurfunktion.

Normalvärde: <30 mg/dygn.