Kontakta Njurförbundet Småland

Om du har frågor eller vill ha kontakt når du oss på tfn 076-3166738, eller e-post smaland@njurforbundet.se.

Adress
Njurförbundet Småland
c/o Uno Falck
Mellangatan 33B
554 51 JÖNKÖPING
Mobil: 076-3166738

Styrelse 2022-2023

Ordförande
Uno Falck
Mellangatan 33 B
554 51 JÖNKÖPING
Mobil: 076-3166738
smaland@njurforbundet.se

Vice ordförande
Thommy Edberg
Brunseryd Solliden 1
561 96 LEKERYD
Mobil: 070-9646814
thommy.edberg@hotmail.com

Kassör
Eva Falck
Mellangatan 33 B
554 51 JÖNKÖPING
Mobil: 0705-123497
emf52@hotmail.com

Ledamöter

Patrik Blomkvist
Havsörnsgatan 43
556 10 JÖNKÖPING
Mobil: 076-326 45 34
jag.pb68@gmail.com

Birgitta Aschan
Nedre Starbäck Nolgård
566 92 HABO
Mobil: 070-8831135
nolgarden@outlook.com

Suppleant

Karin Wallerström
Sälggatan 5 lgh 1102
554 58 JÖNKÖPING
Tel: 036-17 43 44

Valberedning

Madelene Kamstedt
Videvägen 4
330 17 RYDAHOLM
Mobil: 076-112 5165

Lars Kamstedt
Videvägen 4
330 17 RYDAHOLM

Revisorer

Pernilla Wisén
Järstorp 39
555 94 JÖNKÖPING
Mobil: 070-467 37 92

Carina Lundstedt
Aromagatan 1
571 43 NÄSSJÖ
Mobil: 070-836 61 79