Njurförbundet Norrbotten

Förbundet sköter nu utskick av medlemsavgifter för Norrbotten

Från den 1 december 2020 sköter Njurförbundet utskick av medlemsavgifter till befintliga medlemmar i Norrbotten. Tidigare har Norrbotten själva skött om detta.

– I vår avgift till förbundet ingår redan den tjänsten så det är logiskt att vi nyttjar den, säger Lennart Salander, ordförande för Njurförbundet i Norrbotten.

Norrbotten har en rabatterad avgift första året man blir medlem. Om man väljer att registrera medlemskapet på Njurförbundets hemsida finns tre betalsätt att välja mellan, pappersfaktura, e-post-faktura och kortbetalning. I de fall någon väljer kortbetalning blir det automatiskt den ordinarie medlemsavgiften för vår förening, det vill säga 200 kr och inte den rabatterade förstaårsavgiften.
-Vill du ha den lägre avgiften anmäl dig då direkt till Njurförbundet Norrbotten eller välj pappersfaktura eller e-postfaktura, säger Lennart Salander.

Bli medlem

Medlemsavgifter för 2021-2023:

  • Enskild medlem 200 kr/år (160 kr går till Njurförbundet centralt och vi behåller 40 kr)
  • Familj två eller fler 400 kr/år (320 kr går till Njurförbundet centralt och vi behåller 80 kr)
  • Barn och ungdom t.o.m. 17 år 40 kr (20 kr går till Njurförbundet centralt och vi behåller 20 kr)
    Den rabatterade avgiften för barn gäller under förutsättning att en vårdnadshavare också är medlem. Det förekommer att familjer bara vill anmäla barnet som medlem, vilket är möjligt, men i de fallen blir det samma avgift som för en vuxen medlem.
  • Nya medlemmar – halv avgift första året, d.v.s. 100 kr (då betalar vi in 60 kr extra till Njurförbundet)
  • Medlemmar över 90 år gratis.

Du som vill bli medlem ska betala in medlemsavgiften till Plusgiro 84 00 94-7.
Är du redan medlem betalar du in avgiften till Njurförbundet på bankgiro 121-8783.

Kontaktombud

Njurförbundet Norrbotten samarbetar med njursjukvården och på följande sjukhus finns kontaktombud:

Sunderby Sjukhus
Emma Bergvall,
Dialysmottagningen Sunderby Sjukhus

Gällivare Sjukhus
Gunnel Berg, 0970 – 195 99
Dialysmottagningen Gällivare Sjukhus, Källgatan 14, 982 82 GÄLLIVARE
gunnel.berg@nll.se

Kalix Sjukhus
Lisa Christiansen, 0923 – 765 99
Dialysmottagningen Kalix Sjukhus, Skolgatan 1, 952 32 KALIX
lisa.christiansen@nll.se

Piteå Sjukhus
Catrine Berglund, 0911 – 751 00
Dialysmottagning Piteå, Älvdals Sjukhus, Lasarettv. 14, 941 28 PITEÅ
catrine.berglund@nll.se

Kiruna Sjukhus
Vakant