Njurförbundet Norrbotten

Bli medlem

Medlemsavgifter:

  • Enskild medlem 200 kr/år (160 kr går till Njurförbundet centralt och vi behåller 40 kr)
  • Barn och ungdom t.o.m. 17 år 50 kr (20 kr går till Njurförbundet centralt och vi behåller 20 kr)
    Den rabatterade avgiften för barn gäller under förutsättning att en vårdnadshavare också är medlem. Det förekommer att familjer bara vill anmäla barnet som medlem, vilket är möjligt, men i de fallen blir det samma avgift som för en vuxen medlem.
  • Medlemmar över 90 år gratis.
  • Familj två eller fler 400 kr/år (320 kr går till Njurförbundet centralt och vi behåller 80 kr). Familj som önskar familjeavgift ombeds kontakta medlemsansvarig Magareta Eriksson, tel: 070-806 51 59, eller e-post: home.eriksson@gmail.com

Kontaktombud

Njurförbundet Norrbotten samarbetar med njursjukvården och på följande sjukhus finns kontaktombud:

Sunderby Sjukhus
Emma Bergvall,
Dialysmottagningen Sunderby Sjukhus

Gällivare Sjukhus
Gunnel Berg, 0970 – 195 99
Dialysmottagningen Gällivare Sjukhus, Källgatan 14, 982 82 GÄLLIVARE
gunnel.berg@nll.se

Kalix Sjukhus
Lisa Christiansen, 0923 – 765 99
Dialysmottagningen Kalix Sjukhus, Skolgatan 1, 952 32 KALIX
lisa.christiansen@nll.se

Piteå Sjukhus
Catrine Berglund, 0911 – 751 00
Dialysmottagning Piteå, Älvdals Sjukhus, Lasarettv. 14, 941 28 PITEÅ
catrine.berglund@nll.se

Kiruna Sjukhus
Vakant