Njurförbundets höstmöte 2021

Njurförbundet Norrbotten har haft sitt traditionella höstmöte. Föreläsare var regionråd Linda Frohm (M) och smittskyddsläkare Anders Nystedt.

­- Efter 6-8 månader bör äldre eller de med nedsatt immunförsvar ta den 3:e sprutan, sa smittskyddsläkaren till de närvarande medlemmarna i Njurförbundet.

Ifjol blev det inget höstmöte på grund av att vi var mitt uppe i pandemin.
Först ut var Linda Frohm som talade om ”Att leda under förändring och kris”.

Leder till oro
– 2018 blev det ju maktskifte i Norrbotten. Just när vi höll på som bäst med att genomlysa all verksamhet i Regionen slog pandemin till så vi fick flytta en hel del legitimerad administrativ personal till andra arbetsuppgifter, sa Linda Frohm och fortsatte:
– En omorganisation föranleder alltid oro så det gäller att det är så kort tid som möjligt mellan start och tiden då man ska vara klar. Så blev det inte nu då pandemin kom emellan.
Linda menar att det nu gäller att först och främst se till att den uppskjutna vården återupptas, t.ex. operationer och inställda behandlingar. Linda känner sig trots det som väntar stolt över vården i Norrbotten.
– Två delar av vården är rankad som nr 1 i Sverige, Covid-IVA i Piteå och akuten i Kalix.

Enormt tryck
Anders Nystedt talade i sin tur under rubriken ”20 månader med Covid-19”. De flesta har följt utvecklingen bland annat via media, från starten i början av 2020 till idag.
– Att det blev ett enormt tryck kan jag vittna om genom att telefonen ringde hela tiden då jag var i Vasaloppsspåret, berättade Anders.
Varje fall som hamnar på Covid-IVA kräver stora resurser.
– Varje person kräver 12 vårdpersonal/dygn. Som mest hade vi 16 inlagda samtidigt, säger Anders och kom in på vikten av att vaccinera sig.
– Vaccinet ger ett gott skydd. Vi såg det redan i februari då smittspridningen började minska. Idag är det mest yngre, 13-17-åringar som är smittade, avslutade Anders.
– Vi är glada över att både Linda Frohm och Anders Nystedt kunde närvara även om det var via länk, säger Lennart Salander, ordförande för Njurförbundet Norrbotten.

Två nya i styrelsen vid senaste årsmötet i juni 2021

Njurförbundet i Norrbotten har haft sitt årsmöte. Ruth Lindgren från Boden och Svante Johansson från Kalix valdes in som nya styrelseledamöter. Lennart Salander omvaldes som ordförande.

Verksamheten under 2020 präglades av Covid-19 vilket innebar att verksamheten låg på en lägre nivå än normalt. Förbundet hade bland annat bara ett medlemsmöte, ingen sommaraktivitet och ingen jullunch, allt på grund av smittorisken samt begränsningen av antalet deltagare vid arrangemang.
Solgerd Nilsson och Kristina Thörnqvist slutar båda i styrelsen och avtackades efter mångårigt arbete i Förbundet.
Efter årsmötet består Njurförbundet Norrbotten av följande styrelse: Lennart Salander, ordförande, Ann-Christine Magnusson, vice ordförande, Sven Georén, kassör, Rut Lindgren, sekreterare sam ledamöterna Margareta Eriksson, Juhani Pulkkinen och Svante Johansson.

 

Njurförbundet i Norrbotten har valt ny ordförande

Vid Njurförbundets årsmöte på Hotell Scandic i Luleå valdes Lennart Salander, Kalix till ny ordförande efter Lars-Erik Ruthberg, Kalix som har avsagt sig omval. Lars-Erik kvarstår som ledamot i styrelsen.
Njurförbundet har under 2018 bland annat agerat i frågan om tillvaratagande av organ för donation genom information för allmänheten på apotek, köpcentra och sjukhus. 2 medlemsmöten, en resa i Tornedalen och en jullunch är några av de aktiviteter som hållits för medlemmarna under året.
Vid årsskiftet hade förbundet i Norrbotten 183 medlemmar.
Vid årsmötet föreläste Sari Isaksson, specialistsjuksköterska och instruktör under ämnet ”Hjärta och hälsa”. Dialyssköterskorna Lisa Cristiansen och Linda Sandström från dialysen i Kalix berättade om ett verktyg som ger dialyspatienter mer delaktighet i vården.

Efter årsmötet har styrelsen för Njurförbundet i Norrbotten följande sammansättning:
Lennart Salander, ordförande, Ann-Christine Magnusson, vice ordförande, Torgny Eriksson, kassör, Mona Ahlm, sekreterare, Margareta Eriksson, ansvarig för medlemsregistret. Övriga ledamöter: Lars-Erik Ruthberg, Solgerd Nilsson och Kristina Törnqvist. Ersättare: Lilian Sundqvist, Juhanni Pulkinen, Johanna Ahlm och Nils-Gustav Öqvist.


Lennart Salander är ny ordförande för Njurförbundet i Norrbotten.