Två nya i styrelsen vid senaste årsmötet i juni 2021

Njurförbundet i Norrbotten har haft sitt årsmöte. Ruth Lindgren från Boden och Svante Johansson från Kalix valdes in som nya styrelseledamöter. Lennart Salander omvaldes som ordförande.

Verksamheten under 2020 präglades av Covid-19 vilket innebar att verksamheten låg på en lägre nivå än normalt. Förbundet hade bland annat bara ett medlemsmöte, ingen sommaraktivitet och ingen jullunch, allt på grund av smittorisken samt begränsningen av antalet deltagare vid arrangemang.
Solgerd Nilsson och Kristina Thörnqvist slutar båda i styrelsen och avtackades efter mångårigt arbete i Förbundet.
Efter årsmötet består Njurförbundet Norrbotten av följande styrelse: Lennart Salander, ordförande, Ann-Christine Magnusson, vice ordförande, Sven Georén, kassör Maria Ahlm, sekreterare sam ledamöterna Margareta Eriksson, Ruth Lindgren, Juhani Pulkkinen och Svante Johansson.

Njurförbundet reste till Rhodos

Njurförbundet Norrbotten inbjuder vartannat år sina medlemmar att delta i en veckolång semesterresa till olika resmål utomlands. I år gick resan till Rhodos med 19 deltagare.
Resan gick till Ixiaområdet, ca 6 km från Rhodos stad. Vi bodde på Avra Beach Resort, ett all inklusive hotell som vi kan rekommendera till andra resenärer. Ett flertal av oss som var med har rest tillsammans förut, men glädjande nog var det också flera nya som var med på resan.
De första dagarna var kvällarna ganska kyliga medan dagarna var varma. Ju längre tiden gick märktes värmen mer och mer. Mycket sol blev det med en temperatur mellan 23-27 grader.
Flera av oss gjorde besök i Rhodos stad. En av dagarna gjorde de flesta i gruppen en heldagstur med buss runt ön. Vi hade med en svensktalande guide som verkligen kunde allt om ön. Vi besökte bland annat en kyrka och en keramikfabrik där allt gjordes för hand. Vi var också på vinprovning.
De som behövde dialys fick det på en fin klinik bara 15 minuters färdväg med bil från hotellet. Resan var lyckad och alla trivdes i det sköna och varma vädret.
Tack till dialyssköterskorna Karin Andersson och Ann-Sofi Sundvall som varit spindeln i nätet för att ordna resan.

Text: Lennart Salander


Det var vi som reste till Rhodos med Njurförbundet Norrbotten.

Njurförbundet i Norrbotten har valt ny ordförande

Vid Njurförbundets årsmöte på Hotell Scandic i Luleå valdes Lennart Salander, Kalix till ny ordförande efter Lars-Erik Ruthberg, Kalix som har avsagt sig omval. Lars-Erik kvarstår som ledamot i styrelsen.
Njurförbundet har under 2018 bland annat agerat i frågan om tillvaratagande av organ för donation genom information för allmänheten på apotek, köpcentra och sjukhus. 2 medlemsmöten, en resa i Tornedalen och en jullunch är några av de aktiviteter som hållits för medlemmarna under året.
Vid årsskiftet hade förbundet i Norrbotten 183 medlemmar.
Vid årsmötet föreläste Sari Isaksson, specialistsjuksköterska och instruktör under ämnet ”Hjärta och hälsa”. Dialyssköterskorna Lisa Cristiansen och Linda Sandström från dialysen i Kalix berättade om ett verktyg som ger dialyspatienter mer delaktighet i vården.

Efter årsmötet har styrelsen för Njurförbundet i Norrbotten följande sammansättning:
Lennart Salander, ordförande, Ann-Christine Magnusson, vice ordförande, Torgny Eriksson, kassör, Mona Ahlm, sekreterare, Margareta Eriksson, ansvarig för medlemsregistret. Övriga ledamöter: Lars-Erik Ruthberg, Solgerd Nilsson och Kristina Törnqvist. Ersättare: Lilian Sundqvist, Juhanni Pulkinen, Johanna Ahlm och Nils-Gustav Öqvist.


Lennart Salander är ny ordförande för Njurförbundet i Norrbotten.