Två nya i styrelsen för Njurförbundet Norrbotten

Då Njurförbundet Norrbotten höll sitt årsmöte den 19/5 2022 invaldes två nya ordinarie styrelsemedlemmar, Rita Larsson och Torbjörn Nilsson, båda från Luleå. Lennart Salander, Kalix fick förnyat förtroende att leda förbundet till nästa årsmöte.

Under 2021 har styrelsen kunnat ha i det närmaste normal verksamhet tack var digitala styrelsemöten. Två fysiska medlemsmöten, ett på våren och ett på hösten, har hållits. Vid årsskiftet hade Förbundet 181 medlemmar.

Styrelsen hoppas att från och med i år kunna återgår helt till ordinarie verksamhet. En tur med rälsbuss mellan Luleå och Murjek planeras i augusti, ett höstmöte med föreläsare i oktober samt en jullunch i december står på agendan för medlemmarna under resten av 2022.

Brist på sjuksköterskor
Föreläsare på årsmötet var Malin Isaksson, sektionsansvarig överläkare på Njurkliniken i Sunderbyn. Hon framhöll bland annat att det är svårt att bemanna njuravdelningarna och dialysklinikerna i länet, framförallt är bristen på sjuksköterskor stor över hela landet.
– Vi kan tyvärr inte erbjuda gästdialys i sommar vilket är mycket tråkigt. Vi måste på ett tydligt sätt beskriva behovet av personal till Regionledningen för att kunna förbättra situationen, sa Malin Isaksson.

Styrelsen
Njurförbundet Norrbottens styrelse har följande utseende efter årsmötet:
Lennart Salander, ordförande, Ann-Christine Magnusson, vice ordförande, Sven Georén, kassör, Rita Larsson, sekreterare samt ledamöterna Juhani Pulkkinen, Rut Lindgren och Torbjörn Nilsson. Suppleanter är Lilian Sundqvist, Margareta Eriksson och Petter Lundström.