Styrelsen 2022-2023

Ordförande och webansvarig
Lennart Salander
Storön 730, 952 91 KALIX
Tfn: 070-557 12 79
zalle_52@hotmail.com

Vice Ordförande och arkivansvarig
Ann-Christine Magnusson
Majorsgatan 45, 976 311 LULEÅ
Tfn: 076-840 34 04
anki.lulea@gmail.com

Kassör/Medlemsansvarig
Sven Georén
Småviltvägen 27 975 95 LULEÅ
Tfn: 070-531 09 91
sven.georen@sgia.se

Sekreterare
Rita Larsson
Segelvägen 12, 973 41 LULEÅ
Tfn: 070-537 04 07
rita.larsson@gmail.com

Ledamöter
Rut Lindgren
Degerbäcken 12 961 95 BODEN
Tfn: 070 – 603 78 04
rut.palsson@hotmail.com

Juhani Pulkkinen
Morjärvsvägen 31 952 35 KALIX
Tfn: 070-371 48 49
juhani@pulkkinen.nu

Torbjörn Nilsson
Bärslingan 27
975 94 LULEÅ
Tfn: 070-23100 23
solgerd.nilsson@telia.com

Suppleanter
Lilian Sundqvist
Tegnérgatan 8, 961 33 BODEN
Tfn: 0921-532 61
Tfn :076-789 32 61
lilian.sundqvist@hotmail.com

Medlemsansvarig
Margareta Eriksson
Brogatan 10 A, lägenhet 1101, 961 84 BODEN
Tfn: 070-806 51 59
home.eriksson@gmail.com

Petter Lundström
Utmarksvägen 15C
974 34  LULEÅ
Tfn: 070-689 45 86
lunchroom@telia.com

1 plats vakant

Valberedning

Mona Larsson, sammankallande
Storön 730
952 91 KALIX
Tfn: 073-023 16 71

Kristina Thörnqvist
Lövskärsvägen 774
974 55 LULEÅ
Tfn: 076-142 89 06

Margreth Carlsson
Östra Skolgatan 158 lgh 110
933 31 Arvidsjaur
Tfn: 070-339 64 86

Revisorer

Anette Johansson (ord)
pyre67@hotmail.com

Brage Carlsson
Södra Kungsgatan 18 975 32 LULEÅ
070-655 10 87
brage.carlsson@gmail.com

Karin Andersson (ers)
Norsvägen 23, 945 33 ROSVIK

! plats vakant