Styrelsen 2021-2022

Ordförande
Lennart Salander
Storön 730, 952 91 KALIX
Mobil: 070-557 12 79
zalle_52@hotmail.com

Vice Ordförande och arkivansvarig
Ann-Christine Magnusson
Majorsgatan 45, 976 311 LULEÅ
Mobil: 076-840 34 04
anki.lulea@gmail.com

Kassör/Medlemsansvarig
Sven Georén
Småviltvägen 27 975 95 LULEÅ
Mobil: 070-531 09 91
sven.georen@sgia.se

Sekreterare
Rut Lindgren
Degerbäcken 12 961 95 BODEN
070 – 603 78 04
rut.palsson@hotmail.com

Ledamöter
Margareta Eriksson
Brogatan 10 A, lägenhet 1101, 961 84 BODEN
Mobil: 070-806 51 59
home.eriksson@gmail.com

Juhani Pulkkinen
Morjärvsvägen 31 952 35 KALIX
Mobil: 070-371 48 49
juhani@pulkkinen.nu

Svante Johansson
Köpmannagatan 20 952 33 KALIX
Mobil: 070-348 65 81
sgjohansson@norrbotten.se

Suppleanter
Lilian Sundqvist
Tegnérgatan 8, 961 33 BODEN
Tfn: 0921-532 61
Mobil:076-789 32 61
lilian.sundqvist@hotmail.com

Torbjörn Nilsson
Bärslingan 27
975 94 LULEÅ
070-23100 23
solgerd.nilsson@telia.com

Britt-Marie Johansson
Köpmannagatan 20, 952 33 KALIX
070-364 95 51

Rita Larsson
Segelvägen 12, 973 41 LULEÅ
070-537 04 07
rita.larsson2gmail.com

Valberedning

Mona Larsson, sammankallande
Storön 730
952 91 KALIX
Tfn: 073-023 16 71

Kristina Thörnqvist
Lövskärsvägen 774
974 55 LULEÅ
Tfn: 076-142 89 06

Eriksson Hans
Unbyn 1
961 93 BODEN
Tfn: 0921 – 480 144 samt 070-330 20 20

Revisorer

Anette Johansson (ord)
pyre67@hotmail.com

Brage Carlsson
Södra Kungsgatan 18 975 32 LULEÅ
070-655 10 87
brage.carlsson@gmail.com

Karin Bergström (ers)
Hökgatan 30, 961 74 BODEN
Tfn: 0921-552 63

Karin Andersson (ers)
Norsvägen 23, 945 33 ROSVIK