Två nya i styrelsen för Njurförbundet Norrbotten

Då Njurförbundet Norrbotten höll sitt årsmöte den 19/5 2022 invaldes två nya ordinarie styrelsemedlemmar, Rita Larsson och Torbjörn Nilsson, båda från Luleå. Lennart Salander, Kalix fick förnyat förtroende att leda förbundet till nästa årsmöte.

Under 2021 har styrelsen kunnat ha i det närmaste normal verksamhet tack var digitala styrelsemöten. Två fysiska medlemsmöten, ett på våren och ett på hösten, har hållits. Vid årsskiftet hade Förbundet 181 medlemmar.

Styrelsen hoppas att från och med i år kunna återgår helt till ordinarie verksamhet. En tur med rälsbuss mellan Luleå och Murjek planeras i augusti, ett höstmöte med föreläsare i oktober samt en jullunch i december står på agendan för medlemmarna under resten av 2022.

Brist på sjuksköterskor
Föreläsare på årsmötet var Malin Isaksson, sektionsansvarig överläkare på Njurkliniken i Sunderbyn. Hon framhöll bland annat att det är svårt att bemanna njuravdelningarna och dialysklinikerna i länet, framförallt är bristen på sjuksköterskor stor över hela landet.
– Vi kan tyvärr inte erbjuda gästdialys i sommar vilket är mycket tråkigt. Vi måste på ett tydligt sätt beskriva behovet av personal till Regionledningen för att kunna förbättra situationen, sa Malin Isaksson.

Styrelsen
Njurförbundet Norrbottens styrelse har följande utseende efter årsmötet:
Lennart Salander, ordförande, Ann-Christine Magnusson, vice ordförande, Sven Georén, kassör, Rita Larsson, sekreterare samt ledamöterna Juhani Pulkkinen, Rut Lindgren och Torbjörn Nilsson. Suppleanter är Lilian Sundqvist, Margareta Eriksson och Petter Lundström.

 

Höstmötet 2021

Njurförbundet Norrbotten har haft sitt traditionella höstmöte. Föreläsare var regionråd Linda Frohm (M) och smittskyddsläkare Anders Nystedt.

­- Efter 6-8 månader bör äldre eller de med nedsatt immunförsvar ta den 3:e sprutan, sa smittskyddsläkaren till de närvarande medlemmarna i Njurförbundet.

Ifjol blev det inget höstmöte på grund av att vi var mitt uppe i pandemin.
Först ut var Linda Frohm som talade om ”Att leda under förändring och kris”.

Leder till oro
– 2018 blev det ju maktskifte i Norrbotten. Just när vi höll på som bäst med att genomlysa all verksamhet i Regionen slog pandemin till så vi fick flytta en hel del legitimerad administrativ personal till andra arbetsuppgifter, sa Linda Frohm och fortsatte:
– En omorganisation föranleder alltid oro så det gäller att det är så kort tid som möjligt mellan start och tiden då man ska vara klar. Så blev det inte nu då pandemin kom emellan.
Linda menar att det nu gäller att först och främst se till att den uppskjutna vården återupptas, t.ex. operationer och inställda behandlingar. Linda känner sig trots det som väntar stolt över vården i Norrbotten.
– Två delar av vården är rankad som nr 1 i Sverige, Covid-IVA i Piteå och akuten i Kalix.

Enormt tryck
Anders Nystedt talade i sin tur under rubriken ”20 månader med Covid-19”. De flesta har följt utvecklingen bland annat via media, från starten i början av 2020 till idag.
– Att det blev ett enormt tryck kan jag vittna om genom att telefonen ringde hela tiden då jag var i Vasaloppsspåret, berättade Anders.
Varje fall som hamnar på Covid-IVA kräver stora resurser.
– Varje person kräver 12 vårdpersonal/dygn. Som mest hade vi 16 inlagda samtidigt, säger Anders och kom in på vikten av att vaccinera sig.
– Vaccinet ger ett gott skydd. Vi såg det redan i februari då smittspridningen började minska. Idag är det mest yngre, 13-17-åringar som är smittade, avslutade Anders.
– Vi är glada över att både Linda Frohm och Anders Nystedt kunde närvara även om det var via länk, säger Lennart Salander, ordförande för Njurförbundet Norrbotten.

Två nya i styrelsen vid årsmötet i juni 2021

Njurförbundet i Norrbotten har haft sitt årsmöte. Ruth Lindgren från Boden och Svante Johansson från Kalix valdes in som nya styrelseledamöter. Lennart Salander omvaldes som ordförande.

Verksamheten under 2020 präglades av Covid-19 vilket innebar att verksamheten låg på en lägre nivå än normalt. Förbundet hade bland annat bara ett medlemsmöte, ingen sommaraktivitet och ingen jullunch, allt på grund av smittorisken samt begränsningen av antalet deltagare vid arrangemang.
Solgerd Nilsson och Kristina Thörnqvist slutar båda i styrelsen och avtackades efter mångårigt arbete i Förbundet.
Efter årsmötet består Njurförbundet Norrbotten av följande styrelse: Lennart Salander, ordförande, Ann-Christine Magnusson, vice ordförande, Sven Georén, kassör, Rut Lindgren, sekreterare sam ledamöterna Margareta Eriksson, Juhani Pulkkinen och Svante Johansson.

Skördemarknad i Boden i augusti 2019

Njurförbundet i Norrbotten pratade om organdonation på Skördemarknad i Boden i augusti, som drog omkring 20 000 besökare.
– Vi delade ut cirka 600 donationskort under de tre dagarna, säger Lennart Salander, vice ordförande för Njurförbundet i Norrbotten.

Lennart Salander, vice ordförande för Njurförbundet i Norrbotten, delar ut några donationskort.

Njurförbundet i Norrbotten har valt ny ordförande

Vid Njurförbundets årsmöte 2019 på Hotell Scandic i Luleå valdes Lennart Salander, Kalix till ny ordförande efter Lars-Erik Ruthberg, Kalix som har avsagt sig omval. Lars-Erik kvarstår som ledamot i styrelsen.

Njurförbundet har under 2018 bland annat agerat i frågan om tillvaratagande av organ för donation genom information för allmänheten på apotek, köpcentra och sjukhus. 2 medlemsmöten, en resa i Tornedalen och en jullunch är några av de aktiviteter som hållits för medlemmarna under året.
Vid årsskiftet hade förbundet i Norrbotten 183 medlemmar.

Vid årsmötet föreläste Sari Isaksson, specialistsjuksköterska och instruktör under ämnet ”Hjärta och hälsa”. Dialyssköterskorna Lisa Cristiansen och Linda Sandström från dialysen i Kalix berättade om ett verktyg som ger dialyspatienter mer delaktighet i vården.

Efter årsmötet har styrelsen för Njurförbundet i Norrbotten följande sammansättning:
Lennart Salander, ordförande, Ann-Christine Magnusson, vice ordförande, Torgny Eriksson, kassör, Mona Ahlm, sekreterare, Margareta Eriksson, ansvarig för medlemsregistret. Övriga ledamöter: Lars-Erik Ruthberg, Solgerd Nilsson och Kristina Törnqvist. Ersättare: Lilian Sundqvist, Juhanni Pulkinen, Johanna Ahlm och Nils-Gustav Öqvist.

Medlemsresa till Rhodos

Njurförbundet Norrbotten inbjuder vartannat år sina medlemmar att delta i en veckolång semesterresa till olika resmål utomlands. I år, maj 2019, gick resan till Rhodos med 19 deltagare.

Resan gick till Ixiaområdet, ca 6 km från Rhodos stad. Vi bodde på Avra Beach Resort, ett all inklusive hotell som vi kan rekommendera till andra resenärer. Ett flertal av oss som var med har rest tillsammans förut, men glädjande nog var det också flera nya som var med på resan.

De första dagarna var kvällarna ganska kyliga medan dagarna var varma. Ju längre tiden gick märktes värmen mer och mer. Mycket sol blev det med en temperatur mellan 23-27 grader.

Flera av oss gjorde besök i Rhodos stad. En av dagarna gjorde de flesta i gruppen en heldagstur med buss runt ön. Vi hade med en svensktalande guide som verkligen kunde allt om ön. Vi besökte bland annat en kyrka och en keramikfabrik där allt gjordes för hand. Vi var också på vinprovning.

De som behövde dialys fick det på en fin klinik bara 15 minuters färdväg med bil från hotellet. Resan var lyckad och alla trivdes i det sköna och varma vädret.

Tack till dialyssköterskorna Karin Andersson och Ann-Sofi Sundvall som varit spindeln i nätet för att ordna resan.

Text och foto: Lennart Salander

Du kan bromsa njursvikten

Det är allmänt känt att var tionde svensk har någon form av njurpåverkan som i sämsta fall på sikt kan leda till dialys.

– Det finns en hel del man kan göra själv för att fördröja att bli transplanterad eller hamna i dialys, sa Per Åke Zillén, känd föreläsare om njursvikt då han besökte Njurförbundet Norrbottens höstmöte 2018.

Per Åke har själv blivit transplanterad, men han kunde fördröja det med ca sex år genom att på olika sätt sköta om sin kropp, bland annat genom att ändra matvanorna och motionera mer än tidigare.


Mindre kött och fisk

– Jag åt mindre kött och fisk och mera grönt. I stället för salt i maten använde jag kryddor. Dessutom undvek jag att köpa färdiglagad mat i affärerna eftersom den innehåller mycket salt och socker, berättade Per Åke Zillén då han talade inför ett 40-tal personer från Njurförbundet Norrbotten. Han gav också fler råd.
– Håll koll på blodtrycket, blodsockret och vikten. Rökning är en riskfaktor för njursvikt så sluta med det. Sammantaget kan man göra mycket själv för att fördröja förloppet att njurarna försämras, sa Per Åke och avslutade:
– Sjukvården borde på ett bättre sätt hälsotesta de som har ökad risk för njursvikt.

Text och foto: Lennart Salander

 

Medlemsresa i Tornedalen

Cirka 30 medlemmar från Njurförbundet i Norrbotten reste runt i vackra Tornedalen i början av augusti 2018. Första stoppet blev en fikapaus på Lyktan i Kalix. Därefter fortsatte resan till Kukkulaforsen för en välbehövlig bensträckare. Nästa anhalt blev Luppioberget där vi åt en god sommarsallad till lunch på restaurang Utblick. Resan fortsatte till Övertorneå där vi fick en kort guidning i 1700-tals kyrkan. Därefter åkte vi över på finska sidan till Torneå där vi fikade på ett bra café med gott om sötsaker. Resan gick sedan tillbaka mot påstigningsorterna.
Ett stort tack till Solgerd och Torbjörn Nilsson som anordnade resan.

Text och foto: Lennart Salander

 

Lyckad färd för Njurförbundet i Norrbotten

Årsmöte 2018

Ett 40-tal medlemmar från Njurförbundet Norrbotten var med på årsmötet.

Njurförbundet i Norrbotten har haft sitt årsmöte på Sunderbyns Folkhögskola med ett 40-tal deltagare. Förbundet hade vi årsskiftet 183 medlemmar.
– Vi borde vara betydligt fler med tanke på att var 10:e person i Sverige har någon form av njurpåverkan, säger Lennart Salander, vice ordförande i Norrbotten.

Förbundet i Norrbotten har under året haft två medlemsmöten med ett 30-tal deltagare varje gång.
– Vid mötena har vi olika föreläsare som ger våra medlemmar värdefull kunskap som de har nytta av i sitt dagliga liv, säger Lennart Salander.
Vid årsmötet medverkade två externa föreläsare, Ulla-Maj Andersson, patientkoordinator vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset i Göteborg och Per Åke Zillén, författare till flera böcker om njursvikt.

Under fjolåret anordnade Förbundet i Norrbotten en mycket uppskattad resa till Mallorca med 24 deltagare. En utlandsresa anordnas vartannat år.

Efter årsmötet ser styrelsen i Njurförbundet Norrbotten ut enligt följande:
Lars-Erik Ruthberg, ordförande, Lennart Salander, vice ordförande, Torgny Eriksson, kassör, Ann-Christine Magnusson, sekreterare, Margareta Eriksson, registeransvarig samt ledamöterna Brage Carlsson, Solgerd Nilsson och Maria Ahlm. Suppleanter är Lilian Sundqvist, Johanna Ahlm, Juhani Pulkkinen och Nils-Gustav Ökvist.

Text och Foto: Lennart Salander

Höstmöte 2017

Höstmöte hölls 19 okt 2017 på Sunderby Folkhögskola.

NxStage Hem-HD informerade och visade deras dialysmetod och produkter inom området blodrening som ger möjlighet att göra behandling med Hem-HD enklare och mer tillgänglig för fler patienter.

Professor Berndt Stegmayr och doktorand Malin Skagelind från Norrlands universitetssjukhus föreläste om njurforskningen i Umeå.