Kort om föreningen

Njurföreningen i Norra Mälardalen, d v s länen Uppsala och Västmanland, är en av femton rikstäckande regionföreningar inom Njurförbundet. Föreningen har knappt 300 medlemmar och är politiskt och religiöst obunden.

Föreningens ändamål är:

  • att regionalt främja och tillvarata njursjukas intressen beträffande vård, behandling, rehabilitering och den sociala tryggheten i samhället.
  • att sprida upplysning och förståelse för de njursjukas problem och organdonation.
  • att inom det regionala området företräda de njursjukas intressen inför myndigheter, institutioner och organisationer.

Föreningen har även två fonder:

  • Forskningsfonden (tillsammans med Gävle-Dala)
  • Stiftelsen Niclas & Mattias Minnesfond (fristående fond som administreras via föreningen Norra Mälardalen)

 

Välkommen att bli medlem!

Medlemsavgiften 2022:
Vuxen 225:-
Barn upp till 18 år 50:- om en familjemedlem betalar full avgift. I annat fall 225:- även för barn.
I medlemskapet ingår även en deltagarolycksfallsförsäkring. På Njurförbundets hemsida kan du läsa om alla medlemsförsäkringar.

Bli medlem

Medlemskap räknas som ”rullande 12 månader”. Medlemskapet räknas alltså 12 månader från den månad du blir medlem till månaden innan året efter.

Avgiften ger Dig fyra nummer av medlemstidningen Njurfunk varje år. Du kommer också att få inbjudan till föreningens olika arrangemang. Exempel på dessa är sommarresa, lunch- cafémöte vår och höst och julbord. Föreningens årsmöte kombineras också med en gästföreläsning eller studiebesök. Du kommer att erhålla separata inbjudningar till de olika arrangemangen.

Bland föreningens viktigaste uppgifter är arbetet för att stödja och förbättra den njursjukvård som erbjuds inom Västmanlands och Uppsala Län.

Föreningen har även en forskningsfond, tillsammans med Njurföreningen Gävle-Dala, som årligen lämnar bidrag till forskare verksamma inom vårt speciella område.

Vi anser också att ett stort arbete behövs för att sprida kunskap om donationsregistret och frågor som positivt påverkar människors vilja att donera organ för transplantation och forskning.

Detta är några av de arbetsområden Du stödjer när Du ansluter Dig som medlem i vår förening. Inte att förglömma är också den möjlighet det ger Dig att träffa och prata med andra som har erfarenhet av just Din situation.

Välkommen!

Viktig information

Vi är så tacksamma att vi nu har fått in ny kraft i vår styrelse men fortfarande saknar vi en suppleant och valberedare. Om du är intresserad så kontakta någon i styrelsen så får du veta mer. Kontaktuppgifter finns under fliken ”Kontakta oss”.

Det är också viktigt att föreningen får information om medlemmarnas e-postadresser och mobilnr då det både går snabbare och framförallt är ekonomiskt fördelaktigt att delge information och inbjudningar etc via e-post eller sms jämfört med ”vanlig” post. Skicka gärna in din e-postadress till norramalardalen@njurforbundet.se eller till mobilnr 070-6362934.