Till dig med sjuk- och aktivitetsersättningen

Här kan du läsa om vad som sker runt sjuk- och aktivitetsersättningsutredning.
Funktionsrätt Sverige deltar aktivt med synpunkter i utredningen.

Nyhet: Positiva förslag från sjuk- och aktivitetsersättningsutredningen – Funktionsrätt Sverige (funktionsratt.se)

En tredje vaccindos

Läs informationen ang. en tredje vaccindos på Njurförbundets hemsida!

Boosterdos från september – Njurförbundet (njurforbundet.se)

Nu finns vi även på Facebook

Du kan nu även följa Njurföreningen Norra Mälardalen på Facebook där du även dela med dig av erfarenheter och chatta med medlemmar.

Här kan du även läsa om samtalsgrupper vi planerar att starta som stöd för de som närmar sig dialys och har funderingar, farhågor och frågor avseende detta.

Njurföreningen Norra Mälardalen

Allt om Nationella läkemedelslistan

Nationella läkemedelslistan ska ge hälso- och sjukvården, apoteken och patienten samma bild av patientens förskrivna och uthämtade läkemedel. Registret regleras av lagen om nationell läkemedelslista och tas fram av E-hälsomyndigheten på uppdrag av regeringen. På den här sidan hittar du allt om Nationella läkemedelslistan.

Läs mer på E-hälsomyndighetens hemsidan

Allt om Nationella läkemedelslistan • E-hälsomyndigheten (ehalsomyndigheten.se)