Kontakta oss

Njurföreningen i Norra Mälardalen

Organisationsnummer: 80 24 39 – 21 88
Plusgiro: 45 44 73-0
E-post: norramalardalen@njurforbundet.se

Styrelsen för Norra Mälardalen

Ordförande
Elisabet Palmér Kock
UPPSALA
018-15 25 19, 073-227 25 19

Kassör / Medlemsansvarig
Maud Richter
VÄSTERÅS
070-636 29 34

Ledamöter
Mojgan Kashi
UPPSALA

Ida Sjögren
VÄSTERÅS

Ulf Eriksson
STORVRETA

Jan-Erik Norberg
ENKÖPING

Joacim Kohlin
VÄSTERÅS

Suppleanter
Erik Lindblom
VÄSTERÅS

Vakant

Valberedning
Carl-Henric Grenholm
UPPSALA

Maud Richter
VÄSTERÅS

Vakant

Revisorer
Christina Johansson
VÄSTERÅS

Kerstin Fellevik
VÄSTERÅS

Revisorsuppleant
Torbjörn Fellevik
VÄSTERÅS