Årsmöte 2023

Årsmöte 2023

Kommande årsmöte är planerat till 11 mars 2023. Mer information kommer senare.

Enligt föreningens stadgar ska motioner lämnas in före utgången av verksamhetsårets slut vilket är 2022-12-31. I år förlängs tiden till 2023-02-10.
Motioner skickas via e-post till norramalardalen@njurforbundet.se