Vårens aktiviteter 2021

Våraktiviteter!

P g a att Covid-19 fortfarande härjar planeras ingen fysisk våraktivitet.
Vi återkommer så snart vi känner att vi kan genomföra säkra möten.