Njurförbundet Sydöstra Sverige, NFSS, är en regionförening inom Njurförbundet. Vi omfattar Region Östergötland och Region Kalmar Län och vi finns till för att stödja njursjuka, dialyserande och transplanterade och även deras anhöriga. I styrelsen finns alla representerade. Föreningen bildades 1972 och har ca 190 medlemmar. Medlemsavgiften är 300: – per år. För hemmavarande barn under 18 år är avgiften 50: – per år.

Bli medlem

Vi har representanter i Njurförbundets förbundsstyrelse, HSO-Östergötland, ABF.
I Linköping är vi delaktiga i njurskolan.