Njurförbundet Sydöstra Sverige, NFSS, är en regionförening inom Njurförbundet. Vi omfattar Östergötland och vi finns till för att stödja njursjuka, dialyserande och transplanterade och även deras anhöriga. I styrelsen finns alla representerade. Föreningen bildades 1972 och har ca 190 medlemmar. Tidigare tillhörde även Kalmar län föreningen, men efter en delning i april 2018 utgör Njurföreningen Kalmar Län en egen förening. Medlemsavgiften är 300: – per år. För hemmavarande barn under 18 år är avgiften 50: – per år.

Bli medlem

Vi har representanter i Njurförbundets förbundsstyrelse, HSO-Östergötland, ABF.
I Linköping är vi delaktiga i njurskolan.