Njurföreningen Örebro län

Njurföreningen Örebro län är en av fjorton regionföreningar som tillhör Njurförbundet.

Njurförbundet bildades 1969 och har idag cirka 4100 medlemmar av vilka cirka 175 finns i vår förening, som bildades 1974 då tillsammans med Värmlands län och Sörmlands län. Tidigare har Värmlandsföreningen lämnat den ursprungliga STD-föreningen och den 1 juli 2002 bildade Örebro- och Sörmlands län egna föreningar.

Medlemsavgiften är 230 kr per år och för barn och ungdom under 18 år, som bor hos förälder som är medlem, 50 kr per år: Bli medlem

Våra huvuduppgifter är:

  • att främja och ta tillvara de njursjukas intressen beträffande behandling, vård, rehabilitering och social trygghet.
  • att företräda de njursjukas intressen inför myndigheter, institutioner och organisationer.
  • att sprida upplysning och förståelse för de njursjukas problem.
  • att i övrigt verka för de njursjukas och andra handikappade gruppers sak.

”VI BEHÖVER DIG OCH DU BEHÖVER OSS!”

Som medlem i regionföreningen är Du automatiskt medlem i Njurförbundet.

Förutom tillgång till informationsskrifter och broschyrer av olika slag, får Du som medlem tidningen Njurfunk, som utkommer fyra gånger per år.

Du har möjlighet att delta i de av förbundet anordnade rekreations- och rehabiliteringsresorna såväl inom landet som utomlands.

Regionföreningen anordnar bland annat medlemsmöten till subventionerade kostnader samt har medlemsutskick varje år där bland annat vårt nyhetsblad ingår.

Vår förening har en stödfond, ur vilken medel efter ansökan delas ut två gånger om året.