Vår adress
Njurföreningen Örebro län
c/o Katarina Helgeson
Änggatan 23
702 24 ÖREBRO

Tfn: 019-31 24 35
Mobil: 070-686 26 24
E-post: katarina@helgeson.nu

Postgiro: 73 48 60-0
Postgiro (stödfonden): 641 67 14-1

Styrelse

Ordinarie styrelseledamöter

Ordförande
Katarina Helgeson
Änggatan 23
702 24 ÖREBRO
Tfn: 019-31 24 35
Mobil: 070-686 26 24
E-post: katarina@helgeson.nu

Vice ordförande (fondansvarig)
Per Zimmerman
Malmgatan 58
703 54 ÖREBRO
Mobil: 070-237 41 34
E-post: pergustav45@gmail.com

Sekreterare
Jenny Linder
Hertig Karls allè 27
703 40 ÖREBRO
Mobil: 070-949 49 56
E-post: linderjenny@hotmail.com

Kassör (föreningen)
Zahra Haydari
Fredsgatan 2 B
694 35 HALLSBERG
Mobil: 070-791 71 44
E-post: haidaryzahra123@gmail.com

Ledamot (klubbmästare)
Stig Johansson
Kärsta 951
705 98 LILLKYRKA
Tfn: 070-560 14 81
E-post: stig.johansson.karsta@gmail.com

Ledamot
Jonas Broström
Rusthållaregatan 6A
702 83 ÖREBRO
Mobil: 070-291 04 44
E-post: jonas.bostrom@regionorebrolan.se

Ledamot
Mattias Karlsson
Skogaholmsvägen 54
697 92 PÅLSBODA
Tfn: 0582-420 22
Mobil: 070-209 76 23
E-post: mattias.svennevad@telia.com

Ledamot
Mikael Scandola
Trädgårdsgatan 23
702 12 ÖREBRO
Tfn: 0732-30 70 40
E-post: mikael.scandola@ya.se

Valberedning

Sammankallande
Josef Hannason
Arlaborgsvägen 10
702 28 ÖREBRO
Tfn: 019-25 23 47

Revisorer

Bertil Stolpe
Tegelbruket Hidingsta
703 95 ÖREBRO
Tfn: 019-23 82 80

Eva Gustafsson
Tegelbruket Hidingsta
703 95 ÖREBRO
Tfn: 019-23 82 80