Vår adress
Njurföreningen Örebro län
c/o Katarina Helgeson
Änggatan 23
702 24 ÖREBRO

Tfn: 019-31 24 35
Mobil: 070-686 26 24
E-post: katarina@helgeson.nu

Postgiro: 73 48 60-0
Postgiro (stödfonden): 641 67 14-1

Styrelse

Ordinarie styrelseledamöter

Ordförande
Helgeson Katarina
Änggatan 23
702 24 ÖREBRO
Tfn: 019-31 24 35
Mobil: 070-686 26 24
E-post: katarina@helgeson.nu

Sekreterare
Linder Jenny
Hertig Karls allè 27
703 40 ÖREBRO
Tfn: 019-761 19 56
Mobil: 070-949 49 56
E-post: jenny.linder@scb.se

Ledamot
Broström Jonas
Rusthållaregatan 6 A
702 83 ÖREBRO
Mobil: 070-291 04 44
E-post: jonas.brostrom@regionorebrolan.se

Ledamot
Zahra Haydari
Fredsgatan 2B
694 35 HALLSBERG
Mobil: 070-791 71 44
E-post: haidaryzahra123@gmail.com

Ledamot
Johansson Magdalena
Hälglöt 432
705 98 LILLKYRKA
Mobil: 076-135 79 59
E-post: botia91@hotmail.com

Ledamot
Johansson Stig
Kärsta 951
705 98 LILLKYRKA
Mobil: 070-560 14 81
E-post: stig.johansson.karsta@gmail.com

Ledamot
Nydahl Maria
Granlundavägen 4
703 76 ÖREBRO
Mobil: 070-387 02 33
E-post: marianydahl@msn.com

Ledamot
Sohlberg Madelene
c/o Sohlberg
Tunnlandsgatan 28c
703 46 ÖREBRO
Mobil: 070-232 80 96
E-post: madelene.sohlberg@gmail.com

Ledamot
Nydahl John
Peppargatan 27 lgh 1101
702 51 ÖREBRO
Mobil: 070-775 93 95
E-post: john_nydahl@msn.co

Valberedning

Hannason Josef
Arlaborgsvägen 10
702 28 ÖREBRO
Tfn: 019-25 23 47
Mobil: 070-439 82 44
E-post: josef.hannason@migrationsverket.se

Revisorer

Bertil Stolpe
Tegelbruket Hidingsta
703 95 ÖREBRO
Tfn: 019-23 82 80

Eva Gustafsson
Tegelbruket Hidingsta
703 95 ÖREBRO
Tfn: 019-23 82 80