Vår adress
Njurföreningen Örebro län
c/o Maria Nydahl
Granlundavägen 4
703 76 ÖREBRO

Mobil: 070-387 02 33
maria.nydahl@njurforbundet.se

Postgiro: 73 48 60-0
Postgiro (stödfonden): 641 67 14-1

Styrelse

Ordinarie styrelseledamöter

Ordförande och Medlemsansvarig
Maria Nydahl
Granlundavägen 4
703 76 Örebro
Tel 0703 87 02 33
maria.nydahl@njurforbundet.se

Vice ordförande
Helgeson Katarina
Änggatan 23
702 24 ÖREBRO
Tfn: 019-31 24 35
Mobil: 070-686 26 24
katarina@helgeson.nu

Sekreterare
Madelene Sohlberg
Tunnlandsgatan 28 C
703 46 Örebro
Tel 0702 32 80 96
madelene.sohlberg@njurforbundet.se

Kassör
Nydahl John
Peppargatan 27 lgh 1101
702 51 ÖREBRO
Mobil: 070-775 93 95
john.nydahl@njurforbundet.se

Ledamot
Broström Jonas
Rusthållaregatan 6 A
702 83 ÖREBRO
Mobil: 070-291 04 44
jonas.brostrom@regionorebrolan.se

Ledamot
Zahra Haydari
Fredsgatan 2B
694 35 HALLSBERG
Mobil: 070-791 71 44
haidaryzahra123@gmail.com

Ledamot
Johansson Magdalena
Hälglöt 432
705 98 LILLKYRKA
Mobil: 076-135 79 59
botia91@hotmail.com

Ledamot
Johansson Stig
Kärsta 951
705 98 LILLKYRKA
Mobil: 070-560 14 81
stig.johansson.karsta@gmail.com

Valberedning

Hannason Josef
Arlaborgsvägen 10
702 28 ÖREBRO
Tfn: 019-25 23 47
Mobil: 070-439 82 44
josef.hannason@migrationsverket.se

Revisorer

Bertil Stolpe
Tegelbruket Hidingsta
703 95 ÖREBRO
Tfn: 019-23 82 80

Eva Gustafsson
Tegelbruket Hidingsta
703 95 ÖREBRO
Tfn: 019-23 82 80