Tidningsarkivet

Tidningsarkivet innehåller några årgångar av T-Journalen. Det sista numret av T-Journalen gavs ut i augusti 2022. Sedan dess använder Njurföreningen i Örebro län istället ett nyhetsblad.

T-Journalen 2022