Årsmötet Njurföreningen Örebro län

Vi har i styrelsen under det senaste halvåret diskuterat i vilka former vi skall ha vårt årsmöte. Vi har nu beslutat att årsmötet skall ske den söndag 25 april kl. 10.00 i Föreningarnas hus och denna gång i digital form. Möte med personlig närvaro får, med tanke på hur pandemisituationen ser ut just nu, betraktas som fullständigt uteslutet. Detta betyder då att endast de kan vara med på årsmötet som har tillgång till dator med möjlighet till digital kommunikation. Styrelsen kommer att samlas, med rejält avstånd mellan oss. Vi kommer att sitta i Föreningarnas hus på Slottsgatan i Örebro.

ANMÄLAN TILL DIGITALT ÅRSMÖTE
OBS!! Vid anmälan, var god att ange din e-postadress! (Gärna också telefonnummer.)
Anmälan görs senast torsdagen den 15 april till:
Jenny Linder
Hertig Karls allé 27
703 40 Örebro
Tel: 070-949 49 56
E-postadress: linderjenny@hotmail.com