Kallelse/inbjudan till ÅRSMÖTE 2022

Dag och tid: Söndagen den 28 augusti  2022, kl.  13.00
Plats:            Lillåns församlingshem, Kyrkvägen 4, Örebro
(Ligger intill Lillåns skola.)

Program
13.00     Enklare förtäring
13.45 ca. Årsmöteförhandlingar
14.30 ca. Ev. någon underhållning
          Kaffe och kaka serveras.
15.30 ca. Årsmötet avslutas
Anmälan
Vi emotser Din anmälan som Du kan göra genom att sända in 
bifogad talong till
Katarina Helgesson, Änggatan 23, 702 24 Örebro
eller istället ringa till Katarina på tel. 070-686 26 24.
ANMÄLAN VILL VI HA SENAST MÅNDAGEN DEN 22 augusti!

Verksamhetsberättelsen
Sedvanliga årsmöteshandlingar kommer att finnas på plats. 
Om handlingar önskas i förväg, kontakta Per Zimmerman på 
tel. 070-237 41 34.
Transporter
Vi försöker samordna transporter, om så önskas. Meddela
önskemål om detta då Du anmäler Dig. Vid förhinder i sista
stund pga. sjukdom, anmäl detta genast till 
Katarina Helgesson.

VÄLKOMMEN!
Styrelsen