Våra fonder

Njurföreningen i Örebro lön har förnärvarande en stödfond. Läs nedan om hur du ansöker om fondmedel.

Stödfonden

Ansökan om fondmedel
Sedan många år tillbaka har föreningen en Stödfond ur vilken föreningens medlemmar två gånger per år kan ansöka om fondmedel. Senast den 30 april eller den 31 oktober skall ansökan ha kommit in till föreningens ordförande. Därefter prövas ansökan i en särskild Beredningsgrupp bestående av några ledamöter från föreningsstyrelsen samt av personal från njursjukvården. Efter behandlingen i Beredningsgruppen lämnar gruppen förslag till föreningsstyrelsen som slutligen beslutar om bidrag skall beviljas eller ej.

Vad gäller de ändamål för vilket fondmedel kan sökas framgår av 2§ fondstadgarna bl.a. följande:

”Fonden skall förverkliga föreningens intressen genom att varje år utdela medel till ett eller flera av följande ändamål:

I första hand till njursjuka medlemmar som är i behov av ekonomiskt stöd i samband med rekreation, rehabilitering eller andra hälsofrämjande åtgärder.

För att ha rätt att få bidrag ur fonden krävs dessutom medlemskap i föreningen hela året innan ansökan görs”.

KLICKA HÄR för ansökningsblankett

KLICKA HÄR för stadgar

Bidrag till stödfonden
Postgiro (stödfonden): 641 67 14-1