Njurföreningen Jämtland/Härjedalen har som ansluten förening till Njurförbundet till uppgift att tillvarata de njursjukas intressen på det regionala planet. Föreningen har för närvarande ett femtiotal medlemmar. Medlemsavgiften är 240 kr/år och medlem. Barn och unga under 18 år betalar 50 kr/år.

Bankgironr: 238-3198

Bankgironr till Forsknings- och Utvecklingsfonden: 5999-1356