Styrelse Njurföreningen Jämtland-Härjedalen

Ordförande
Per Sundbom
Telefon: 070-6442519
E-post: per.sundbom@njurforbundet.se

Vice ordförande
Fredric Olsson

Sekreterare
Berit Olsson

Kassör
Roger Isaksson

Ledamot
Ingrid Sundbom