Om Njurföreningen Gävle-Dala

Njursjukas förening i CUWX-län bildades 1977.

Årsmötet 2007 tog beslut om att föreningen skulle delas till det som senare kom att heta Njurföreningen Gävle-Dala och Njurföreningen Norra Mälardalen.

Medlemsavgiften är: 250:- för vuxen och 50:- för hemmaboende barn under 18 år där minst en vårdnadshavare är fullt betalande medlem.

.

Du kan bli medlem genom att sätta in avgiften på BG 358-7987, eller fyll i medlemsansökan här:
Bli medlem i Njurföreningen Gävle-Dala

Som medlem får du Njurfunk 4 gånger/år som ges ut av Njurförbundet.

BG till Njurförbundet Gävle-Dala 358-7987 (för medlemskap, resor, julbord mm).

BG till vår forskningsfond 736-7196 (för gåvor och kondoleanser).