NjSG vill önska alla en skön sommar!

Sommarstängt på kansliet
Kansliet kommer vara sommarstängt fr.o.m. vecka 26  t.o.m. vecka 31.

Njurförbundet Stockholm Gotland vill tillönska alla medlemmar
och alla runt om i Sverige en riktigt SKÖN SOMMAR!
men glöm inte att hålla avstånd 🙂

Årsmötet i NjSG senarelagt

På grund av riskerna med en spridning av Covid-19 så tvingades styrelsen skjuta upp det planerade årsmötet som skulle ha ägt rum i april.

Nytt datum för årsmötet är nu planerat till den 17 september.

Mycket hänger på hur utvecklingen med coronaviruset vidare sker. Vi hoppas naturligtvis att vi ska kunna genomföra ett årsmöte på sedvanligt vis. Om så inte kan ske får vi försöka anordna en alternativ lösning genom telefon- eller videolösning. Detaljerna kring mötet kommer att meddelas i god tid i augusti.

Erfarenheterna av ett telefon- eller videomöten förbättras ständigt i takt med att många av oss numera blir vana att arbeta på ”distans”. Det gäller både vad beträffar olika externa möten men också med avstämningar inom Njurförbundet centralt.

Om Njurförbundet Stockholm Gotland

Njurförbundet Stockholm Gotland (NjSG) är ett ideellt förbund, som drivs av och för människor som har problem med sina njurar. Förbundet välkomnar alla som genom sitt medlemskap önskar ta del av och stödja förbundets verksamhet. Vi välkomnar dig som är njursviktig utan att behöva behandling genom dialys eller transplantation, som är dialyserande eller transplanterad, samt dig som är anhörig eller arbetar inom vården.

Förbundets verksamhetsområde är Stockholms län och Gotlands län. Tillsammans med övriga regionföreningar bildar vi Njurförbundet. Som medlem i NjSG är man därför också medlem i Riksförbundet.

Oförändrad medlemsavgift för 2020
From 2019 är medlemsavgiften 300 kr /12 månaders period.
Barn och ungdom under 18 år boende på samma adress som vuxen medlem betalar 50 kr/år.

Bli medlem

Du kan också bli medlem genom att sätta in rätt belopp till  bankgiro 5068-2350.
På inbetalningskortet, uppge: namn, adress, födelseår och om du är njursjuk, transplanterad, donator eller stödjande medlem.

Viktigt med medlemskap!
Endast medlemmar erhåller rabatt vid aktiviteter och tidningen NJURFUNK direkt hem i brevlådan. Tänk också på att ju fler medlemmar vi är desto mer lyssnar politikerna och sjukvården på våra krav.

Välkommen som medlem för att:

  • Få information och utbildning om njurar och njurvård.
  • Få rehabilitering och rekreation.
  • Uppleva gemenskap med andra i samma situation.
  • Vara med och påverka.

Njurförbundet Stockholm Gotlands ändamål

  • Främja och tillvarata målgruppens intressen beträffande behandling, vård, rehabilitering och sociala rättigheter.
  • Bevaka och företräda målgruppens intressen gentemot myndigheter, landsting och kommuner.
  • Sprida upplysning och förståelse för särskilda problem som finns för människor med en njursjukdom och i övrigt verka för deras sak.

Gentemot politiker, administratörer och sjukvårdspersonal driver vi vård- och andra intressefrågor för medlemmarnas räkning. Målet är bästa möjliga förebyggande behandling, vård och omhändertagande i alla faser av en njursjukdom.