Nytt från styrelsen!

Nya numret av informationsblad 2021 är nu ute.
Se under fliken informationsblad.

Se även kommande aktiviteter i höst (under fliken aktiviteter).

Nu finns Verksamhetsplanen för 2022 inlagt under ”Dokument”.
I det dokumentet finner du även våra övergripande intressepolitiska mål.

Du kan även använda denna direktlänk: Verksamhetsplan NjSG 2022

Vaccinationerna pågår i Region Stockholm för dialyserande och transplanterade

I Region Stockholm har Karolinska sjukhuset och Danderyds sjukhus ansvaret för att kalla och vaccinera huvuddelen av de som genomgått transplantation och dialyspatienter hos sjukhusen eller dialysenheter som upphandlats av sjukhusen.

Njurklinikerna på de båda sjukhusen kommer också att svara för att kalla andra njurpatienter t ex sådana som väntar på transplantation samt det fåtal patienter som behandlas med starkt immundämpande mediciner.

Invänta kallelsen som kommer att skickas med sms eller på annat sätt (brev eller telefon när man inte har möjlighet att använda sms). Av kallelsen kommer att framgå hur och var man skall boka tid, och vad som eventuellt kan gälla för samboende i samma hushåll.

Om Njurförbundet Stockholm Gotland

Njurförbundet Stockholm Gotland (NjSG) är ett ideellt förbund, som drivs av och för människor som har problem med sina njurar. Förbundet välkomnar alla som genom sitt medlemskap önskar ta del av och stödja förbundets verksamhet. Vi välkomnar dig som är njursviktig utan att behöva behandling genom dialys eller transplantation, som är dialyserande eller transplanterad, samt dig som är anhörig eller arbetar inom vården.

Förbundets verksamhetsområde är Stockholms län och Gotlands län. Tillsammans med övriga regionföreningar bildar vi Njurförbundet. Som medlem i NjSG är man därför också medlem i Riksförbundet.

Oförändrad medlemsavgift för 2021 och 2022
From 2019 är medlemsavgiften 300 kr /12 månaders period.
Barn och ungdom under 18 år boende på samma adress som vuxen medlem betalar 50 kr/år.

Bli medlem

Du kan också bli medlem genom att sätta in rätt belopp till  bankgiro 5068-2350.
På inbetalningskortet, uppge: namn, adress, födelseår och om du är njursjuk, transplanterad, donator eller stödjande medlem.

Viktigt med medlemskap!
Endast medlemmar erhåller rabatt vid aktiviteter och tidningen NJURFUNK direkt hem i brevlådan. Tänk också på att ju fler medlemmar vi är desto mer lyssnar politikerna och sjukvården på våra krav.

Välkommen som medlem för att:

  • Få information och utbildning om njurar och njurvård.
  • Få rehabilitering och rekreation.
  • Uppleva gemenskap med andra i samma situation.
  • Vara med och påverka.

Njurförbundet Stockholm Gotlands ändamål

  • Främja och tillvarata målgruppens intressen beträffande behandling, vård, rehabilitering och sociala rättigheter.
  • Bevaka och företräda målgruppens intressen gentemot myndigheter, landsting och kommuner.
  • Sprida upplysning och förståelse för särskilda problem som finns för människor med en njursjukdom och i övrigt verka för deras sak.

Gentemot politiker, administratörer och sjukvårdspersonal driver vi vård- och andra intressefrågor för medlemmarnas räkning. Målet är bästa möjliga förebyggande behandling, vård och omhändertagande i alla faser av en njursjukdom.