Hur kan Njurförbundet Stockholm Gotland bli bättre?

Vi i styrelsen vill gärna att våra medlemmar är med och påverkar vad som finns att läsa om på vår webbsida. Saknar du något eller tycker du något rent av är felaktigt?

Eller har du någon fråga eller ämne som du vill vi ska jobba mer med? Är det någon aktivitet du saknar och vill vi ska starta upp? Är du anhörig och har förslag på aktiviteter?

Ta då chansen att skriva till oss och berätta om det!

I länken nedanför kan du skriva ner dina tankar och idéer.

Länk till förslagslådan

Detta är helt anonymt om du inte själv skriver en avsändare. Om du vill att vi kontaktar dig för att diskutera dina synpunkter är det därför viktigt att du skriver dina kontaktuppgifter i form av epost eller telefon.

Om ni har frågor om denna förslagslåda så heter jag Sven Jonsson och sitter med i styrelsen och kan nås på epost sven.jonsson@njurforbundet.se